top of page
  • Writer's pictureAurimas Navys

IKI TRIJŲ DOLERIŲ ŽMOGUI DIENAI – TOKS TURI BŪTI RUSIJOS VALSTYBĖS BIUDŽETAS (2023 03 29)

Politinis strateginis lygmuo


Rusijai nutarus nesidalinti duomenimis apie savo branduolines pajėgas pagal svarbų branduolinės ginkluotės kontrolės susitarimą, JAV pareiškė, kad jais taip pat nesidalins.


Maskva vienašališkai sustabdė Rusijos dalyvavimą Naujojoje START sutartyje – vieninteliame dvišaliame dviejų didžiausių pasaulio branduolinių galybių susitarime, ką JAV griežtai pasmerkė. JT Saugumo Tarybos atstovas spaudai šį sustabdymą pavadino "teisiškai negaliojančiu".


Kaip pavadinsi – nepagadinsi, tačiau jokie skambūs šūkiai padėties nepakeis. Akivaizdu, kad Rusija pereina į karštai šalto karo fazę, ir ruošiasi ilgalaikei konfrontacijai su Vakarais. Putinas nemoka pralaimėti, todėl ruošiasi amžinam karui su Vakarais, ir ilgam karui su Ukraina. Sakoma, kad tam esą jau paruošta Rusijos liaudis, kuri aplink vietoje draugiškų kaimynų mato mirtinus priešus.


"Mums tai ne geopolitinė užduotis, o Rusijos valstybingumo išlikimo užduotis, sąlygų būsimai šalies ir mūsų vaikų raidai sudarymas", – citavo Rusijos fiurerio žodžius "The Guardian".


Kadangi Rusija neturi pajėgumų dideliam karui, panašu, kad Ukrainoje įklimpta ilgam. Ir tai Maskvą tenkina. Mūsų įsitikinimu, reikia ruoštis panašiam periodui, kurį išgyvenome šaltojo karo metu, kuomet Kremlius ilgiems metams įsivėlė į sekinantį karą Afganistane, kurstydamas įtampą su Vakarais, daugiamilijoninės vergų armijos bauginimui ir konsolidavimui.


Tai truko dešimtmečius, kol Sovietijoje nebeliko ko ėsti. Tada prasidėjo akių dūmimas, pavadintas „Perestroika“, Maskovijos šelpimas maistu bei finansinėmis injekcijomis. Maistą 1990–taisiais badaujančiai Rusijai, beje, tiekė ir Ukraina. Tik dėl to, kad buvo alkana ir gurgiančiais pilvais, rusų liaudis išėjo į gatves, siekdama permainų ir palaikydama mūsų laisvę.


Ir kol į Rusiją neateis totalus badas ir suirutė, kol maskviečių šaldytuvai, piniginės ir pilvai nebus tušti – jokių permainų nesitikėkime. Ne daugiau kaip trys doleriai žmogui dienai – toks turi būti Rusijos valstybės biudžetas, kad galėtume pradėti galvoti apie sukilimus visuomenėje, kurios keturi penktadaliai džiaugiasi genocidu Ukrainoje ir nori matyti Lietuvą laisvą nuo „labusų“.


Geroji žinia ta, kad šįkart mes – vakarietiškoje geležinės uždangos pusėje.


Europos Vadovų Taryba atskleidė, kad Europos Sąjungos šalys gali aptarti galimybę pradėti stojimo derybas su Ukraina ir Moldova dar šiemet žiemą aukščiausiojo lygio susitikimo metu. EVT pirmininkas Charlesas Michelis apie tai pranešė per vizitą Moldovoje. ES taip pat skirs maždaug milijardą eurų paramos šiai šaliai. Michelis sakė, kad Europos Komisija netrukus paskelbs ataskaitą apie Ukrainos ir Moldovos pažangą siekiant europinės integracijos. Tada paaiškės, kada bus galima pradėti derybas dėl šalių kandidačių stojimo.


Nevyniodami į vatą sakome štai ką: Ukrainai reikia mainais į narystę ES ir NATO laikinai palikti okupuotus regionus. Saugi ir stipri Ukraina, laikinai „paskolinusi“ Maskolijai keturias sritis yra daug logiškiau, nei metų metus kariaujanti, kraujuojanti šalis be aiškių sienų. Deja, tokia dabar yra laisvės ir narystės ekonomiškai, kariškai ir politiškai galingiausiuose pasaulio dariniuose kaina.


JAV ir Kinijos priešprieša gali sukelti pasienio konfliktą su Indija. Naujasis Delis ir Vašingtonas kartu su Japonija ir Australija yra vadinamosios Keturšalio saugumo dialogo narės, kurios yra atsvara didėjančiam Kinijos aktyvumui Ramiojo vandenyno regione. Blogėjant Vašingtono ir Pekino santykiams, įtampa Indijos ir Kinijos pasienyje gali peraugti į didesnį konfliktą, perspėjo Indijos kariuomenės vadas. Ginčijamos sienos ir sienų pažeidimai "išlieka potencialia eskalacijos priežastimi", sakė generolas Manoj Pande.


Puikus strateginis ėjimas, parodantis, kad ne tik Rusija ir Kinija yra branduolinės valstybės, o problemų gali atsirasti ne tik dėl Ukrainos ir Taivano. Aštrėjantis konfliktas su Indija yra svertas Kinijai rodant, kad Pekinas gali turėti labai rimtų problemų, jei negirdės, ką jam sako Vašingtonas. Indija, jei ir ne lygiavertė, tačiau visgi – branduolinė valstybė.

Ukrainos prezidentas Zelenskis pakvietė Kinijos diktatorių Jinpingą apsilankyti Ukrainoje. "Noriu su juo pasikalbėti. Bendravau su juo prieš pilno masto karą. Tačiau per visus šiuos daugiau nei metus, neturėjau jokios galimybės", – pridūrė Zelenskis.


Pareiškimais spaudai vykdomos viešųjų ryšių akcijos, o ne įteikiami kvietimai atvykti. Tai tokia ir šio pasisakymo prasmė ir vertė.


Olimpinių žaidynių vadovai rekomenduoja Rusijos ir Baltarusijos sportininkus priimti tik kaip asmenis su neutralia vėliava, nesusijusius su valstybėmis. TOK prezidentas Thomas Bachas sakė, kad komitetas rekomendavo tarptautinėms federacijoms ir varžybų organizatoriams, kad "sportininkai, turintys Rusijos arba Baltarusijos pasą, turi varžytis tik kaip individualūs neutralūs sportininkai". Komitetas pridūrė, kad "negali būti svarstomos sportininkų, turinčių Rusijos arba Baltarusijos pasą, komandos".


Taip pat negalės dalyvauti "sportininkai, kurie aktyviai remia karą" ir "sportininkai, kurie yra sudarę sutartis su Rusijos ar Baltarusijos karinėmis ar nacionalinio saugumo tarnybomis". Be to, "jokiame sporto renginyje ar susitikime, įskaitant visą renginio vietą, negali būti demonstruojamos šių šalių vėliavos, himnas, spalvos ar bet kokie kiti identifikaciniai ženklai" ir "joks Rusijos ir Baltarusijos vyriausybės ar valstybės pareigūnas negali būti kviečiamas į jokį tarptautinį sporto renginį ar susitikimą arba akredituojamas jame".


Tik taip, ir be jokių kalbų. Mes būsime dar radikalesni: siūlome peržiūrėti asmenų, reziduojančių Lietuvoje, turinčių politinį prieglobstį ar laikiną leidimą gyventi veiklą Čečėnijos karų metu. Jei Rusijos politikai, visuomenės veikėjai ir opozicionieriai pritarė čečėnų tautos genocidui, jie turi važiuoti namo ir netekti galimybės įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją. Visam laikui.


Operacinis lygmuo


Amerikos karo tyrimo instituto ekspertai anksčiau teigę, kad Rusijos puolimas Bachmute įstrigo, staiga pakeitė nuomonę ir teigia, kad rusai jau okupavo 65 % miesto (hm, gal pradėjo skaityti šias apžvalgas?).


Zelenskis pareiškė, kad pergalę dėl Bachmuto Putinas “parduos” Kinijai ir Iranui kaip didelį laimėjimą, o okupantai pajus “kraujo skonį” ir puls dar aršiau.


Nesutinkame su Zelenskiu ir jo strategais. Laikytis įsikibus griuvėsių ir kautis dėl jų klojant šimtus gyvybių – nėra protinga karyba, ji mažai kuo besiskiria nuo kautynių rusiškame stiliuje “iki paskutinio kraujo lašo” ir “Maskva – už mūsų”. Tokia kariavimo metodika atgyvenusi, nenaši, neefektyvi, kainuoja daugybę gyvybių. Žūti tam, kad taptum didvyriu – sovietinė klišė. Išsaugoti gyvybę ir tęsti kovą tam, kad žūtų priešai – toks turėtų būti modernios kariuomenės kario uždavinys.


Rusijos pajėgos mėgina apsupti Avdijivką ir pasistūmė į priekį didelių nuostolių kaina. Rusijos 10–asis tankų pulkas, bandydamas apsupti Avdijivką iš pietų, prarado didelę dalį savo kovos mašinų.


JAV ekspertų teigimu, Rusija šiuo metu neturi pajėgumų dideliam puolimui. Manoma, kad tik 10 proc. rusų kariuomenės yra pajėgios vykdyti puolimą, o likusią dalį sudaro šauktiniai ir kiti nevykėliai.


Tačiau ten, kur Maskvai trūksta pajėgumų, visuomet galima rasti dar daugiau mėsos. Rusijos karo ir teroro ministras Sergejus Šoigu, siekdamas pagerinti padėtį armijoje pasiūlė padidinti ginkluotųjų pajėgų dydį nuo 1,15 mln. iki 1,5 mln.

Galima ordos dydį padidinti ir iki 3 mln., ir iki 10 mln. Klausimas, kuo tokią armiją rengt ir šert. Manome, kad kol kas tai viešųjų ryšių akcija ir planai ateičiai.


Karo analitikai užgulę kompiuterius skaičiuoja, kiek tankų gaus Ukraina. Iš viso sąjungininkai pažadėjo perduoti Ukrainos kariams šimtus tankų, tiek modernių, vakarietiškų, tiek atnaujintų sovietinių. Skaičiai rodo, kad prie 254 vakarietiškų tankų, paramą teikiančios valstybės dar atsiųs 140 sovietinių. Maroko karalius pažadėjo pridėti dar 30 T–72, iš viso gautųsi 424 tankai.


Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau gavo pirmuosius "Leopard 2A6" ir "Challenger 2" tankus. Vokietija pristatė 18 žadėtų tankų "Leopard 2 A6", Norvegija – 8 tankus "Leopard 2 A4", iš Lenkijos Ukraina jau gavo 14 tankų "Leopard 2 A4", taip pat didžiąją dalį modernizuotų sovietinių tankų T–72, Prancūzija pateikė Ukrainai pirmąją taip vadinamų lengvųjų ratinių tankų AMX–10 RC partiją – 14 iš žadėtų 40, taip pat pirmosios modernizuotų tankų T–72B partijos atkeliavo iš Čekijos ir Maroko.


Kiek iš viso jų jau yra Ukrainos žemėje, nepranešama, tačiau preliminariais skaičiavimais, greičiausiai, kiek daugiau nei 100. Galima suformuoti du tankų batalionus.


Ukrainos Gynybos ministras Oleksijus Reznikovas teigia, kad tankai "Challenger 2" netrukus pradės vykdyti kovines užduotis. Ministras pasivėžino tanku ir padėkojo Rishi Sunak, Ben Wallace ir Didžiosios Britanijos žmonėms.

Mūsų žiniomis ukrainiečių kariai, mirkdami purvo ir kraujo pliurzėje siunta matydami prie tankų besišypsančius ir pozuojančius vadovus. Tikriausiai dėl šių ir kitų priežasčių, siekdamas kelti savo karių kovinę dvasią, šiauriniame Sumų regione apsilankė V. Zelenskis, tęsdamas pavojingą vizitą fronto linijoje esančiose gyvenvietėse.


"Ukrainiečiai gyvens čia, savo žemėje, savo miestuose ir kaimuose, kuriuos turime atstatyti po karo. Ir aš esu įsitikinęs, kad tai tikrai įvyks", – sakė Zelenskis.


Taktinis lygmuo

Per pastarąją parą rusų teroristai surengė 18 oro, 3 raketų smūgius, 50 kartų atakavo Ukrainos gynybos pajėgų pozicijas ir civilinę infrastruktūrą salvinėmis ugnies sistemomis.

Okupantai ir toliau veržiasi Lymano, Bachmuto, Avdijivkos ir Marjinkos ašyse. Ukrainos gynybos pajėgos praėjusią parą atrėmė 57 driskių atakas nurodytose kryptyse.

Rusijos kariškiai tęsia kovinius mokymus Baltarusijos poligonuose. Rusija išlaiko karinį potencialą šalies Kursko ir Belgorodo sričių pasienio rajonuose.

Paranešama, kad vis dažniau rusų okupantai atsisako vykdyti savo vadų įsakymus. Kovo 23 d. dėl atsisakymo vykdyti kovinę užduotį apie 70 rusų karių iš Nevskio ir Veteranų savanorių junginių dalinių buvo nuginkluoti ir išvežti į Makijivką, Donecko sritį „perauklėjimui“. Kovo 25 d., prie Avdijivkos veikusios priešo žvalgybos kuopos kariai taip pat atsisakė vykdyti įsakymą.

Per pastarąją parą Ukrainos karinės oro pajėgos atakavo 5 kartus rusų karių ir karinės technikos telkinius. Gynėjai numušė "Orlan–10" ir "Zala" bepiločius orlaivius.

Ukrainos raketinės ir artilerijos pajėgos pataikė į vadavietę, 6 priešo karių, ginklų ir karinės technikos telkinius, priešlėktuvinių raketų kompleksą ir šaudmenų sandėlį.

Lietuva

Vakar feisbuko burbulas sulaikęs kvėpavimą stebėjo, kuo baigsis krašto apsaugos ministro ir premjerės patarėjo informacinis susirėmimas socialiniame tinkle.

Ekspertai ir analitikai surėmę kaktas priešingose stovyklose dar aršiau aiškinosi, kas laimėjo žodžių mūšį – karo reikalų ministras ar ekonomikos ir inovacijų žinovas.

Mes gi, išgyvenę šitokių kautynių įtampą, lengviau atsidūstame: ačiū Dievui, buvo šaudoma tuščiais.

Mielieji, vietoje ginčų ir konfliktų, verčiau eikime švęsti 19-ųjų stojimo į NATO metinių. Jos kaip tik – šiandien.

Nuotraukoje Ukrainos prezidentas atvyksta į traukinių stotį Trostianec mieste Ukrainos Sumų regione, 2023 m. kovo 28 d., antradienį. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Primename, kad galite savo 1.2 procento nuo sumokėto pajamų mokesčio pervesti šias apžvalgas kuriančiai agentūrai, įmonės kodas 305974366.

Dėkojame, kad remiate ir suteikiate mums galimybę sakyti tai, ką iš tiesų galvojame. Ypatingas ačiū rėmėjams DT Artelė, UAB ir Lietuvos aludarių gildijai. Kasdienės apžvalgos yra „Pažinti Rusiją“ projekto dalis, kurią remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Norėtumėte pakviesti diskusijai ar mokymams? Rašykite: info@visagentura.com
Visuomenės informacinio saugumo agentūra, sąskaitos Nr. LT447300010172065624


55 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


Vytis - Chase Maleckas Brunius
Vytis - Chase Maleckas Brunius
Mar 29, 2023

Long haul.

Like
bottom of page