top of page
  • Writer's pictureAurimas Navys

KODĖL STRINGA TANKŲ TIEKIMAS UKRAINAI? (2023 01 19)

Politinis strateginis lygmuo
Vakar karinio komiteto posėdyje NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas Mircea Geoana pareiškė, kad nėra jokių požymių, kad Putino režimas ketina nutraukti karą prieš Ukrainą. Todėl NATO, kuri turi būti pasirengusi ilgai remti Ukrainą, 2023–ieji bus nelengvi metai.
"Putinas ruošiasi ilgalaikiam karui. Jis jau sutelkė daugiau kaip 200 000 papildomų karių, iš kurių daugelis šiuo metu dalyvauja mokymuose. Jis padidino karinę gamybą ir stengiasi gauti daugiau ginklų iš kitų autoritarinių režimų, įskaitant Iraną. Tačiau svarbiausia, kad nėra jokių požymių, kad V. Putinas pakeitė savo tikslus. Taigi turime būti pasirengę ilgai konfrontacijai. 2023–ieji bus sunkūs metai. Turime remti Ukrainą tiek, kiek reikės", – sakė jis.
Todėl NATO bus pasirengusi reaguoti į grėsmes iš visų pusių, didins kovinį pajėgumą rytinio flango šalyse iki brigadų lygio, kurs aukštos parengties pajėgas, stiprins karinius pajėgumus ir tobulins valdymo sistemą. Pirmas prioritetas – išlaidų gynybai didinimas, nustatant minimalią 2 proc. ribą. Antras - gynybos pramonės pajėgumų stiprinimas, kuris būtinas NATO šalių arsenalams papildyti bei padėti Ukrainai ir užtikrinti atgrasymo ir gynybos politikos veiksmingumą.
"Mokomės šio karo pamokas. Taip pat turime būti pasirengę galimiems karams ateityje, tęsti NATO transformaciją skaitmeniniame amžiuje. Mūsų Aljansas turi išlaikyti karinius pajėgumus ir galimybes, kad apsaugotų sąjungininkus nuo visų šiandien kylančių ir rytoj galinčių kilti iššūkių, įskaitant operacijas daugelyje operacinių erdvių. Svarbu būti pasirengusiems naujoms technologijoms, įskaitant dirbtinį intelektą ir didžiuosius duomenis", – pabrėžė NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas Mircea Geoana.
Ką gi... po dviejų pasaulinių karų vis dar mokomės. Mokomės ir iš šio karo, kas rodo, kad nebuvome pasimokę iš praėjusiųjų, o pastarajam visiškai nepasiruošę. Labai gerai, kad išgaravo iliuzija, kad štai jau visai tuoj Putinas numirs, jį nuvers, kažkas jam atsitiks (kažkas!) ir vėl bus taika. Viltis išgaravo kaip kamparas, ir Vakarų sąjungininkai pagaliau ėmė suprasti, kad ukrainiečiams greičiausiai teks kovoti ne vienerius metus. Su pusės, pusantro ar penkių milijonų orda.
Nutilo kalbos apie kovą iki “Ukrainos pergalės”, nes tikriausiai jau visiems aišku, kad tikros pergalės, Rusijos kapituliacijos, nebus. Galima tikėtis santykinės pergalės, kai visi driskiai bus išvyti iš visų Ukrainos okupuotų teritorijų. Tačiau ir čia būsim labai tiesmuki: ar marodierių armijos išstūmimas už Ukrainos sienos, įsivaizduojant, kad visi rusai tada pakels rankas aukštyn, susivynios S–300, S–400 ir kitus “kalibrus”, apsisuks ir pasileis bėgti, o ukrainiečiai rusus vysis iki Kyjivo ir užims Maskvą, yra tikėtinas?
Invazijos metinių proga ateina prablaivėjimas, kad tai, ko gero, neįmanoma, o Putino Rusija nepasiduos ir nesudės ginklų bet kokiu atveju. Net ir nustūmus rusų armiją iki sienos, kariniai veiksmai tęsis ne mažiau intensyviai, miestai bus griaunami ir civiliai žudomi lygiai taip pat.
Laukiame, kada sprendimų priėmėjams nušvis protai, kad pergalė prieš teroristinę Rusiją įmanoma tik esant tiesioginiam Vakarų įsikišimui. Kariai ant žemės ir/arba Ukrainos priėmimas į NATO be jokių sąlygų dabar, – toks yra vienintelis greitas kelias.
Bet koks specialusis tribunolas, kuris spręstų Rusijos karo nusikaltimus Ukrainoje, turi turėti pakankamą tarptautinę paramą, kad būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn Rusijos politinius ir karinius lyderius.
"Kalbant apie atsakomybę už agresijos nusikaltimą, šiuo metu Rusijos vadovai negali būti patraukti atsakomybėn... jokioje tarptautinėje jurisdikcijoje", – teigia už teisingumą atsakingas Europos Komisijos narys Didier Reyndersas. Hagoje įsikūręs Tarptautinis baudžiamasis teismas turi įgaliojimus patraukti baudžiamojon atsakomybėn už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą, tačiau D. Reyndersas teigia, kad jis negali skirti bausmių Rusijos pareigūnams.
"Tribunolas, įsteigtas siekiant patraukti asmenis baudžiamojon atsakomybėn už agresijos nusikaltimus, turėtų būti pakankamai tarptautinio pobūdžio, kad galėtų teisėtai atimti imunitetus ir veikti tarptautinės bendruomenės vardu", – sakė pareigūnas.
Na štai... Vakarai metus laiko Kremliui grūmoja Hagos tribunolu, kuris, pasirodo neveiksnus Rusijos karo nusikaltėlių atžvilgiu. Trūksta tarptautiškumo ar dar kažko. Klampios direktyvos, sudėtingos procedūros, ilgi, biurokratiški ES ir atskirų didelių šalių veikimo mechanizmai šiandien didelis pasipriešinimo Kremliui stabdis, ir be abejo, paskata driskiams veikti dar agresyviau.
Kremliaus diktatorius Putleris pareiškė, kad Rusija "stengiasi užbaigti šį karą" su Ukraina. Susitikęs su Antrojo pasaulinio karo veteranais, Putleris jiems paaiškino, kad "operacijos" tikslas – „apsaugoti mūsų žmones, gyvenančius tose teritorijose“. „Tai mūsų istorinės teritorijos, kaip sakiau, po Sovietų Sąjungos žlugimo. Nesiruošiu dabar teisti, tam ne laikas ir ne vieta. Tačiau bet kokiu atveju, Rusija susitaikė su šiuo įvykiu. Vis dėlto negalėjome nereaguoti į tai, kas prasidėjo po "valstybinio perversmo".
Putinas neaplenkė ir Antrojo pasaulinio karo temos. Mitomanija sergantis teroristas tvirtino, kad Leningrado fronte nusikaltimus įvykdė daugelio Europos šalių atstovai, tačiau „anksčiau Rusija apie tai esą tylėjo, kad nesugadintų santykių su kitomis valstybėmis“.
Palata Nr. 5. Aptvert spygliuota viela be galimybės patekti į išorę.
Kalbėdamas Sankt Peterburge esančios gamyklos, gaminančios oro gynybos sistemas, darbuotojams, Putinas pasakojo anekdotus teigdamas, kad bendra karinės įrangos gamyba didėja, o jos paklausa dėl operacijos Ukrainoje auga. "Kalbant apie galutinį rezultatą ir pergalę, kuri yra neišvengiama, yra keli dalykai. ... Tai Rusijos ir daugianacionalinės Rusijos žmonių vienybė ir susitelkimas, mūsų kovotojų drąsa ir didvyriškumas ... ir, žinoma, karinio–pramoninio komplekso ir tokių gamyklų, kaip jūsų, bei tokių žmonių, kaip jūs, darbas. Pergalė užtikrinta. Tuo neabejoju", – pokštavo nevykėlis.
Mordoro užsienio teroro ministras Lavrovas pareiškė, kad Maskva bus priversta imtis neįvardytų priemonių savo pasienyje, jei Suomija įstos į NATO karinį aljansą. Lavrovas sakė, kad Suomija ir Rusija ilgą laiką palaikė draugiškus santykius, tačiau tai pasikeitė, todėl Rusija turės imtis "atitinkamų priemonių prie mūsų sienų", jei Suomija, su kuria ją sieja 1 300 km siena, taps NATO nare.
Laukiame nesulaukiame, kol Rusija panaudos jėgą prieš kurią nors NATO šalį.
Kalbėdamas spaudos konferencijoje Maskvoje, Lavrovas dar kartą paragino NATO iškelti savo "karinę infrastruktūrą" iš Ukrainos ir kitų šalių, esančių netoli Rusijos sienų. Lavrovo teigimu, JAV subūrė Europos šalių koaliciją "Rusijos klausimui" išspręsti, pasitelkdamos Ukrainą kaip tarpininką, panašiai kaip Adolfas Hitleris siekė "galutinio sprendimo", kad išnaikintų Europos žydus.
Lavrovas kliedesius pratęsė pareikšdamas, kad dėl konflikto Ukrainoje kalta JAV, nes pradėjo "hibridinį karą" prieš Maskvą. Esą Jungtinės Valstijos parengė dirvą konfliktui Ukrainoje.
Pasigedome jo teiginių apie tai, kad JAV ruošėsi išnaikinti Rusijos rusus, atakuodamos juos milijonais nepagydomos trydos virusais užkrėstų ančių. Paukščiai buvo užprogramuoti viduriuoti išskirtinai ant rusų tautybės piliečių.
Operacinis lygmuo
Tęsiasi resursų kova.
Buvęs NATO vadas Europoje Wesley Clarkas teigia, kad po kruvino teroristinio išpuolio Dnipro mieste JAV turėtų ženkliai padidinti karinę pagalbą. Clarkas ragina Ukrainos partnerius padidinti karinę pagalbą ir suteikti daugiau tankų bei rimčiau spręsti karinės pagalbos Kyjivui, ir toliau prarandančiam savo žmones, klausimą. Karininko teigimu, Ukrainai šiuo metu reikia ne dešimčių kovos mašinų Rusijos agresijai atremti, o šimtų tankų.
"Puiku, kad jiems perduosime dešimt tankų iš Jungtinės Karalystės. Dešimt tankų? Ukrainai reikia 300 ar 500 tankų. Puiku, kad stengiamės jiems atsiųsti dar keletą haubicų. To nepakanka. Turime į tai žiūrėti rimtai", – sakė Clarke'as.
Jis paragino Ukrainos partnerius padidinti karinę pagalbą ir perduoti daugiau tankų bei artilerijos, nes nerimą kelia žinios, fiureris Putinas ketina paskelbti dar vieną mobilizacijos bangą.
Buvęs NATO pareigūnas teisus. Dešimtys tankų – simbolinė parama ir greičiau moralinio pliuso užsidėjimas, nei reali pagalba. Deja, esant tokiai paramai, efektyvi gynyba sudėtinga, o apie puolimą kalbėti anksti.
Visgi, parama po truputį juda.
Kanados gynybos ministrė Anita Anand paskelbė, kad Ukrainai bus perduota dar 200 šarvuočių "Senator". Ši pagalba vertinama daugiau kaip 90 mln. dolerių ir yra dalis papildomos 500 mln. dolerių karinės pagalbos Ukrainai, apie kurią 2022 m. lapkričio mėn. paskelbė ministras pirmininkas Justinas Trudeau.
JAV perduos Ukrainai 300 000 Izraelyje saugomų artilerijos sviedinių, praneša The New York Times. Pasak laikraščio šaltinių, pusė sviedinių jau išsiųsta į Europą ir turėtų būti pristatyti Ukrainai per Lenkiją. Pažymėtina, kad Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms skirti sviediniai buvo saugomi dviejuose JAV sandėliuose, įkurtuose Izraelyje po 1973 m. arabų ir Izraelio karo, skirtuose JAV kariuomenei naudoti Artimųjų Rytų konfliktuose.
Bet kodėl gi Vakarai taip stabdo tankų tiekimą?
Nors kai kuriose vakarų šalyse dėl savo pažeidžiamumo tankai buvo laikomi atgyvena, visgi, šiandien – tai viena pagrindinių puolamųjų priemonių. Rusiški tankai T–72 ir T–80 pasirodė visiškai bejėgiai prieš didelio tikslumo nešiojamus vakarietiškus prieštankinius ginklus, tokių kaip "Javelin".
Tuo tarpu vakarietiški tankai buvo kuriami atsižvelgiant būtent į tai, kad būtų galima nugalėti rusiškus tankus. Su reaktyviniais šarvais, galingomis pagrindinėmis patrankomis, manevringi ir greiti, jie sukurti taip, kad išliktų kovoje ir užtikrintų įgulų saugumą. Ukrainai jų reikia šimtų, jei šalies kariuomenė nori pradėti puolimą, kad atgautų iš pradžių pietus, o po to ir likusią šalies dalį.
Naujausios kartos tankai yra gyvybiškai svarbūs Ukrainai, jei ji nori pramušti skyles Rusijos gynybinėse linijose ir susigrąžinti okupuotas teritorijas. Pietų Ukraina yra lygi ir ideali tankų veiksmams. Čia Rusija jau įrengė eilę įtvirtinimų tam, kad sustabdytų Ukrainos puolimą.
Tačiau tankas ar daug tankų mūšyje – dar ne viskas. Būtina sąveika su kitomis kariuomenės pajėgų rūšimis – artilerija, aviacija, oro gynyba. Tankų ir pėstininkų kovos mašinų, skirtų kariams gabenti į karštus mūšio taškus sąveika, derinant veiksmus su artilerija ir parama iš oro, ypač bepiločių orlaivių – labai efektyvus kumštis.
Būtent todėl Jungtinės Amerikos Valstijos rengia aukšto rango Ukrainos karininkus jungtinių puolamųjų operacijų veiksmams, panaudojant turimus ginklus bei siekiant, kad jie papildytų vienas kitą ir užtikrintų pergalę.
Tuo pat metu būtina užtikrinti remonto ir aprūpinimo sistemos diegimą ir veikimą Ukrainoje, nes technikai reikia atsarginių dalių ir remonto brigadų. Sugedęs šarvuotis – brangus gelžgalis. Jo remontui reikia atsarginių dalių, patalpų, specialistų.
Taigi, modernios sunkiosios Vakarų ginkluotės tiekimas yra viena iš karinės pagalbos Ukrainai dalių. Ji neveiks be visų aukščiau išvardintų segmentų.
Sėkmingam puolimui Ukrainai reikia ne tik mokytis, gauti techniką ir įrangą, sugebėti užtikrinti jų efektyvią sąveiką. Didelį kiekį artilerijos, tankų, šarvuočių, degalų, šaudmenų bei kitos karinės įrangos bei amunicijos ir, svarbiausia, karių reikia sukaupti ir parengti smūgiui taip, kad jie nebūtų aptikti. O prasidėjus lemiamai kovai, greitai rotuojami, taisomi ir keičiami.
Taktinis lygmuo
Praėjusią parą Ukrainos gynybos pajėgų daliniai atrėmė okupantų puolimus visose kryptyse. Rusų teroristai surengė 25 oro smūgius ir atliko daugiau kaip 85 apšaudymus iš salvinių raketų sistemų.
Pranešama, kad tęsiasi mūšiai Soledaro prieigose.
Konstantino Kalinausko vardu pavadinto Baltarusijos savanorių pulko kariai vakar stojo į mūšį su rusų okupantais prie Bachmuto ir užėmė jų pozicijas. Baltarusijos savanorių teigimu, atkovotose pozicijose aptikti anksčiau žuvusių ukrainiečių karių kūnai. Kariams nuauti batai, nuvilkti drabužiai.
Per praėjusią parą ukrainiečių aviacija sudavė 13 smūgių į priešo židinius ir smogė į 3 okupanto priešraketinių kompleksų pozicijas.
Numuštas priešo sraigtasparnis Ka–52 ir bepilotis orlaivis "Merlin–VR".
Ukrainos gynybos pajėgų raketiniai ir artilerijos daliniai smogė 3 okupantų kontrolės punktams, 5 gyvosios jėgos židiniams, 1 šaudmenų sandėliui ir 2 kitiems svarbiems priešo objektams.
Foto: Soledaras iš okupanto pozcijų.
Dėkojame, kad esate kartu ir suteikiate mums galimybę sakyti tai, ką iš tiesų galvojame. Juridinius asmenis kviečiame sudaryti paramos sutartis. Atskirai sakome ačiū: DT Artelė, UAB. Norėtumėt pasikviesti diskusijai ar mokymams? Rašykite: info@visagentura.com
Visuomenės informacinio saugumo agentūra, sąskaitos Nr. LT44730001017206562464 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page