top of page
  • Writer's pictureAurimas Navys

LIKVIDUOTAS DRISKIŲ JUODOSIOS JŪROS LAIVYNO VADAS (2023 09 26)

Geopolitinė padėtis

Kyjivas paskelbė, jog Krymo atakos raketomis metu Sevastopolyje sunaikintas Rusijos Juodosios jūros laivyno vadas admirolas Viktoras Sokolovas. Be admirolo, Rusijos Juodosios jūros laivyno štabe likviduoti dar 34 karininkai, apie 100 taip vadinamų rusų karių buvo sužeisti. Tarp jų jau mūsų minėti du generolai - generolas pulkininkas Oleksandras Romančiukas ir štabo viršininkas generolas leitenantas Olehas Cekovas.

Admirolas Sokolovas buvo Šiaurės laivyno ir Sirijos operacijų vadas. Vadovavo žudynėms iš visą pasaulį prajuokinusio prieštvaninės gledos-lėktuvnešio "Admirolas Kuznecovas". Sokolovas dalyvavo rusų operacijose griaunant Sirijos miestus ir žudant civilius gyventojus, vaikus, nėščias moteris, senelius.

Tikriausiai daugelis jūsų nesusimąsto, neprisimena ar net nežino, kaip rusų kariai ir generolai vykdė karo nusikaltimus Sirijoje bei kitose šalyse, o Vakarai tylėjo suskliaudę ausis ir burbėjo kažką sau po nosimi. Driskių ordas reikėjo stabdyti dar tuomet, ir tragedija nebūtų pasikartojusi.

Žinoma, galima ir kitaip paklausti: o kas gi neleidžia Rusijos stabdyti dabar? Kas stabdo, kodėl vengiama ir toliau naikinti visus driskių štabus ir generolus, kaip tai buvo padaryta Sevastopolyje? Tegu ne savo rankomis, o suteikiant pakankamą kiekį didelio tikslumo ilgojo nuotolio raketų?

Vakarai nuo to susilaiko dėl dviejų priežasčių:

pirma – tai baimė, iš kurios seka pasakos apie nenorėjimą eskaluoti karo ir Rusijos pralaimėjimo;

antra – JAV ruošiasi galimam kariniam konfliktui su Kinija. Valstijos turi galvoti ir planuoti savo resursus Kinijos intervencijos į Taivaną atvejui. Visiems viso pasaulio karams pasaulio policininkas ginklų neturi.

Gali būti, jog Kinija žaidžia „bauginimą karu“, kad atitrauktų Vakarų dėmesį ir resursus nuo Ukrainos karo. Mat Jungtinės Karalystės gynybos ministerija pranešė, jog Rusijos Federacijos okupacinės pajėgos atkakliai ginasi, tačiau negali veiksmingai žengti į priekį Ukrainoje. Dabar būtų pats metas pribaigti driskių ordas, tačiau nėra kam ir kuo.

Rusijai į ranką žaidžia ir Šė Korėja, keldama nerimą Vašingtonui. Valstybės sekretorius Antony Blinkenas pažymėjo, jog Rusija "desperatiškai ieško įrangos, atsargų, technologijų savo vykdomai agresijai prieš Ukrainą", o Šiaurės Korėja "ieško pagalbos savo raketų programoms stiprinti ir plėtoti". J. Blinkeno teigimu, JAV dirba su partneriais ir sąjungininkais, siekdami atkreipti dėmesį į „pavojingus Rusijos ir Šiaurės Korėjos karinio bendradarbiavimo būdus, keliančius grėsmę pasaulinei taikai ir saugumui".

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba pareiškė, kad karas Ukrainoje apima "neteisėtus išpuolius sprogstamaisiais ginklais, išpuolius, per kuriuos nukenčia civiliai gyventojai, patiria kankinimus, seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, išpuolius prieš energetikos infrastruktūrą". JT Tarybos Nepriklausoma tarptautinė Ukrainos tyrimo komisija teigia, kad ji "užfiksavo sprogstamųjų ginklų atakas prieš gyvenamuosius pastatus, veikiančią medicinos įstaigą, geležinkelio stotį, restoraną, parduotuves ir komercinius sandėlius. Dėl šių išpuolių nukentėjo civiliai gyventojai, buvo sugadinti ar sunaikinti svarbiausi objektai, sutriko pagrindinių paslaugų teikimas ir tiekimas." Komisija išklausė kankinimų aukų liudijimų ir nustatė, jog rusų kariai seksualiai smurtauja prieš 19-83 metų amžiaus moteris, be to, kad kai Rusijos valdžios institucijos galimai perkėlė nepilnamečius ukrainiečius į Rusijos Federaciją.

Jei tai būtų veiksnios ir įgalios organizacijos atliktas tyrimas, rusų karo nusikaltimai sulauktų atpildo. Tuo tarpu JT save diskreditavo ir šiuo metu tėra kriminalinių karo suvestinių platintojų bei rypautojų organizacija.

Reikšmingi postūmiai

Rusai tęsia naktinius išpuolius: dar kartą bepiločiais orlaiviais atakuotas Odesos regionas. Smogta uosto infrastruktūrai. Sužeisti du vyrai, sunkvežimių vairuotojai. Apgadintas kontrolės posto pastatas, sandėliai, užsidegė apie 30 sunkvežimių, 6 mikroautobusai. Ugniagesiai gaisrus likvidavo. Rusų teroristai balistine raketa smogė į Kryvyj Rihą. Vietos valdžia praneša, kad pataikyta į vieną iš miesto įmonių.

Pastarąją savaitę driskiai dėjo daug pastangų, kad pradėtų vietines kontratakas prieš Ukrainos puolamąsias pajėgas prie Orechovo ir Bachmuto. Abiejose vietovėse Ukrainos pajėgos atrėmė Rusijos atakas ir išlaikė naujai išlaisvintų teritorijų kontrolę. Ukrainos pusė praneša apie nepavykusias driskių kontratakas, didžiulius nuostolius ir artilerijos paramos trūkumą.

Per pastaruosius devynis mėnesius Rusijos pajėgos Ukrainoje vykdė gynybines operacijas. Driskių vadams sunkiai sekasi organizuoti bendras operacijas, sutelkti pakankamai artilerijos amunicijos ir palaikyti aukštą kovinę bei puolamąją dvasią.

Natūralu – kai likviduojami generolai ir admirolai – nebelieka kam ne tik kariauti, bet ir vadovauti.

Trumpai

Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas pranešė, kad Ukrainai jau pristatyti JAV pagaminti tankai "Abrams". Tankai netrukus sustiprins priešakines ukrainiečių brigadas.

Bulgarija išsiuntė iš šalies vieną rusų ir du baltarusių dvasininkus už tai, kad jie vykdė antivalstybinę veiklą. Tai dar vienas smūgis istoriškai šiltiems Bulgarijos ir Rusijos santykiams po plataus masto karinių veiksmų pradžios Ukrainoje. Rusijos užsienio teroro reikalų ministerija iškvietė Bulgarijos ambasadorių Ataną Krastiną, kad pareikštų protestą po tokio Sofijos sprendimo.

Kai velnio kanopos ir uodega kyšo iš po kunigo sutanos, tokį padarą dera pasiųsti į pilną baseiną šventinto vandens, arba į Rusiją. Į Rusiją, žinoma, humaniškiau.

Rusijos opozicijos aktyvistas Viačeslavas Malcevas pareiškė, jog Ukrainos pergalės atveju Turkija gali organizuoti masinį tiurkų sukilimą Rusijoje bei Kremliaus įtakose esančiose šalyse, įskaitant Kazachstaną, Kirgiziją. Rusijos teritorijoje esą prisijungtų Baškirijos, Tatarstano, Jakutijos ir kitų tiurkų respublikų gyventojai. Esą milijonai tiurkų gali sukilti Maskvoje ir Peterburge.

Tautiniai sukilimai Rusijoje – labai gerai. Tik kodėl reikia laukti, kol Ukraina laimės? Galima būtų sukilti ir anksčiau, kas paspartintų pergalę ir imperijos griūtį.

Lietuvoje

Pranešama, jog Latvija ruošiasi deportuoti tūkstančius šalyje gyvenančių Rusijos piliečių. Pagrindinė priežastis – neišlaikytas latvių kalbos egzaminas. Iš viso Latvijoje gyvena apie 50 tūkst. Rusijos piliečių, dalis kurių kelia grėsmę Latvijos nacionaliniam saugumui.

Mūsų kaimynų ėjimas logiškas ir suprantamas. O mūsų pačių? Pasigendame Lietuvos politikų ir valstybinių institucijų nuoseklumo. Plika akimi matosi akivaizdus blaškymasis, vieną dieną išskėtus rankas priimant pabėgėlius, bei galimus FSB agentus iš Rusijos ir Baltarusijos, kitą dieną rezgant spygliuotas tvoras ir uždarant sienas. Nutilus klyksmui, jog negalima reikalauti lietuvių kalbos mokėjimo iš pabėgėlių, pagaliau žengtas žingsnis dėl lietuvių kalbos testo.

Tai labai reikalingas ir logiškas žingsnis, siekiant, kad kitataučiai laikinai ar visam gyvenimui integruotųsi į mūsų šalies kultūrinę erdvę. Taip geriau ir patogiau patiems atvykėliams, siekiant susirasti darbo ir komunikuoti. Gal kas nustebs, bet Lietuvoje jau užaugo karta, kuri nei bū nei mė – mūsų dideliam džiaugsmui – nesupranta rusiškai. Kita vertus, patys rusai patirs naudą, išlipdami iš savo „velikaja russkaja kultura“ burbulo, kuris yra vienas šiandieninio rusiškojo fašizmo kertinių ramsčių.

Mūsų giliu įsitikinimu, lietuviškai seniai turėtų kalbėti visiems jums gerai žinomi ir mažiau girdėti Baltarusijos ir Rusijos opozicionieriai, reziduojantys Lietuvoje, kad parodytų bent menkiausią pagarbą šaliai, kuri juos globoja. Nuolaidžiaudami rusakalbiams, mes leidžiame jiems mūsų šalyje jaustis taip, kaip namie – Rusijoje. O jie čia turėtų elgtis, kaip svečiuose.

Toks valdžios viršūnių pirsčiojimas dėl kitataučių, vietoj aiškios savo namų šeimininko pozicijos ir gairių demonstravimo visai Europai, priveda prie to, jog blaškomasi, nebežinant, kokiu būdu suvaldyti nesuvaldytą padėtį.

O viskas, ko reikėjo, tik nusiimti karūnas ir paklausyti kelių mūsų pastebėjimų, kokie pavojai tyko, ruošiantis į Lietuvą įsileisti rusiškus ir baltarusiškus Trojos arkliukus.

Nuotraukoje: kadras iš video, kuriame naujasis ukrainiečių povandeninis dronas „Marička“ paleidžiamas į „laisvę“ driskių laivo medžioklei.

Ypatingas ačiū nuolatiniams rėmėjams „DT Artelė“ ir Lietuvos aludarių gildijai. Dėkojame savo skaitytojams už palaikymą. Svarbu ne tai, kokia suma paremiat, svarbus Jūsų dėmesys ir dėkingumas. Nuoroda paramai: https://tinyurl.com/noriuparemti

Siūlome aktyvius mokymus: https://rb.gy/j7rjt

90 views0 comments

Comments


bottom of page