top of page
  • Writer's pictureAurimas Navys

RUSAI AR NE RUSAI?

Tai, ką dabar pamėginsime jums pasakyti, galbūt, nėra labai sudėtinga, bet tikrai sunkiai priimama. Labai gali būti, kad prarasime keletą šimtų ar tūkstančių sekėjų. Arba visus, jei Facebook cenzūra mus visiems laikams užblokuos. Ką gi, vadinasi, jie dar nėra pasiruošę išgirsti. Mes visi, šiaip ar taip, esame įaudrinti karo vaizdų bei karo nusikaltimų. Ir mums labai sunku suprasti, ką sako kiti, jei tai neatitinka supaprastinto mūsų pasaulio vaizdo.

Net karo profesionalams emocijos visada išlieka objektyvius sprendimus priimti trukdančiu veiksniu, todėl kuo daugiau jų, tuo daugiau veiksmų eigos variantų nori išgirsti vadai iš savo štabų. Bet mes su jumis - paprasti civiliai piliečiai, emocijos mums dažnai liejasi per kraštus. Susiaurindamos mūsų matymą, atjungdamos mąstymą ir paleidžiančios impulsyvaus elgesio grandinę. Ir vis gi, pabandykime, nes tai, ką norime jums pasakyti, mūsų manymu, yra labai svarbu. Nuo to priklauso ne tik mūsų psichinis gerbūvis. Nuo to priklauso mūsų ateitis, ir mūsų vaikų ateitis.

Rusai.

Greičiausiai, į galvą jums atėjo bjaurus vakariečių kolonistų priežodis XVII - XIX amžiaus Naujajame pasaulyje, skirtas indėnams. Niokojama Ukraina, ukrainiečių genocidas, vaikų ir senukų žudynės, moterų prievartavimas, vyrų luošinimas, tuštinimasis ant mokyklų stalų ir mėgavimasis savo rankomis sukurtu pragaru žemėje. Daugeliui jūsų net nekyla klausimas, kad už viską yra atsakingi rusai, rusų tauta.

Na, bet dar kartelį.

Rusai. Rusija. Rusijos Federacija. Stabtelkit, pagalvokit, ar yra tarp šių sąvokų skirtumas? Tik pasistenkit nepulti su mumis ginčytis, šiaip ar taip, jūs skaitote tekstą ir mes net norėdami, negalime jums atsakyti.

Ar galite įsivaizduoti, kad vaikštote Peterburgo gatvėmis?

Ko man ten?! Nenoriu net galvot apie tą sušiktą rusiškų nacių miestą.

Taip. Tarkim, kad Peterburgas – sąlyginis rusų fašistų miestas. Jame gyvenantys vietiniai pergyvena, kad Peterburgas seniai prarado savo istorinį veidą, žmonės ne tie, ir gatvės ne tos. Jos tarsi svetimas rūbas, kurį miestui užmetė atvykėliai iš Azijos, Artimųjų Rytų ir Kaukazo. Ir, taip, teisingai - visi jie nuo pirmo iki paskutinio - taip pat yra rusai. Visi šie ir kiti Rusijoje gyvenantys šios šalies piliečiai paprastai vadinami rusais, net jei jų pase bus įrašyta ne rusų tautybė.

O dabar pamastykime, kodėl Marija Zacharova dukart užsipuolė Romos popiežių, kai šis garsiai pareiškė, jog rusai iš tiesų geri, o ukrainiečius žudo kitos tautos – buriatai ir čečėnai. Ir nors čia aiškiai norime pasakyti, kad pontifikas, skirstydamas tautas į geras ir blogas aiškiai suklydo, tai - labai svarbi detalė, atskleidžianti, kad Kremlius į karo mėsmalę Ukrainoje siunčia Rusijos piliečius, kurių dauguma - iš šalies pakraščių. Tuose pakraščiuose gyvena įvairios Rusijos Federacijos tautos ir tautelės. Jų iš viso skaičiuojama iki 180-ties, sudarančių apie 30 mln. šalies - teroristės gyventojų.

Mąstant apie juos kaip apie karo resursą, Kremliaus banditams miegasi ramiau, nes kol didžioji mobilizacija beveik neliečia Maskvos ir Peterburgo, tol didžiuosiuose miestuose sąlyginai ramu. Tačiau jei karstai pradės plaukti į Peterburgą, o kapinėse ims gulti tūkstančiai sostinės gyventojų, jų šeimų nariai bus priversti gyventi kare kasdien, raudoti, nekęsti, nemiegoti, ir, galbūt, išeiti į gatves reikalaujant pakarti Putiną. Todėl mobilizacijos didžiuosiuose miestuose vengiama, o jei jau semiami, tai klipatos, bedančiai, prasigėrę, praperstais apatiniais prie teliko levituojantys tikrieji Rasiejos čiabuviai. Beje, etniniai rusai Rusijoje sako, kad išsisukti nuo „paviestkos“ yra labai lengva, jei tik turi kiek kažkiek košės galvoj.

Būtent todėl Kremlius taip jautriai sureagavo į ne rusų kilmės tautelių išskyrimą iš bendro Rusijos Federacijos tautų konteksto. Režimas nenori maišto laive, sukelto tiek jų supratimu etninių rusų - visuomenės atliekų iš niekam tikusio socialinio dugno, tiek iš provincijose merdinčių ne etninių rusų tautų ir tautelių. Maskva, kaip įprasta, nereikalingų, kaip Pol Potas „akiniuočių“, atsikrato pirmiausia. Šių Rusijos piliečių žudymas - taip pat viena iš Putino Rusijos fašizmo dedamųjų, už ką Kremliaus banditams turėtų būti mažiau muilinama kartuvių virvė. Ach tiesa, mes gi čia, Vakaruose, netaikome mirties bausmių. Na, tai tada - primesta daugiau metų.

Kremliaus ideologai labai nenori, kad mes gilintumėmės ir skirtume, kas Rusijoje yra kas ir nori, kad mes nekęstume visos rusų tautos, ir visų Rusijos piliečių, ir visus juos - ir etninius rusus už Rusijos ribų, ir ne etninius rusus Rusijoje, vadintume rusais. Taip Kremlius siekia, kad mes nekęstume rusų, o rusai mūsų. Propagandos klasika, išnaudojanti primatų gentinės santvarkos pamatą - mes ir jie, kur mes, geri, ir jie, blogi. Suskirstymas - pati geriausia dirva neapykantai, karui ir žudynėms. Pagal naują Dugino, Surkovo, Putino ir kitų ideologų sukurtą Rusijos koncepciją, rusu vadinamas bet kokios tautybės pilietis, gyvenantis bet kur pasaulyje, kuris „sąmoningai pasirinko dvasinį, teisinį ir kultūrinį ryšį su Rusija“. Kad ir ką ši formuluotė reikštų, ji įrašyta Rusijos Federacijos įstatyme ir ja apibrėžiama Rusijos tėvynainio sąvoka. Ruso, kurį reikia neva išgelbėti, sąvoka. Imperinio ruso sąvoka.

Tai savo esme ir yra russkij mir koncepcija, jo duona ir druska. Rusija (Rusijos imperija), kurią kuria visi, kas tarnauja jos valdovams, kas pritaria, užtikrina jos egzistavimą ar kuria imperinę ideologiją, nesvarbu ar baškiras, ar lietuvis. Ir jei ukrainiečiai būtų sutikę su russkij mir atneštu tankais ir raketomis, nesipriešinę Putino ordoms, tuomet kartu su okupuota Baltarusija, Kremlius šiai dienai jau turėtų beveik 200 milijonų potencialios karo mėsos ir resursų, skirtų Vakarų šturmui. Ir kaži, ar esant tokioms aplinkybėms, kazachai-rusai drįstų carui šokti į akis. Ačiū Ukrainai ir apvaizdai, kad silpnapročiams Kremliuje neužteko smegenų įgyvendinti šio velniško plano.

Jeigu iki čia perskaitėt, leiskite jums padėkoti. Nes toliau bus tik lengviau. Grįžkime į šios esė pradžią. Taip, be jokių kalbų, visi Rusijos Federacijos piliečiai yra atsakingi už tai, kas dabar vyksta Ukrainoje. Ir tie, kurie žudo, ir tie, kurie tyli, čiaumodami koldūnus su grietinėlės padažu Maskvos GUMe. Visi, kurie savo mokesčiais išlaiko Putino ordas vienaip ar kitaip prisideda prie Kremliaus vykdomo genocido ir destabilizacijos visame pasaulyje.

Bet ar už karą yra atsakinga rusų tauta, visi etniniai rusai? Rusijos ordų vadai brutalų sadizmą ir patyčias naudoja kaip karo ginklą ir naudoja labai tikslingai. Tam, kad padidintų neapykantą „rusams“, kuri pagimdytų nežabotą keršto jausmą, dar didesnes skerdynes ir dar didesnį kraujo troškimą. Nenorėkime to. Ypač, kai sėdime su arbatos puodeliu ar viskio taure Facebook‘o apkasuose ir visiems nurodinėjame, ką, kaip ir kur reikia pulti, ir ką sunaikinti.

Rytų Ukrainoje didelę gyventojų dalį sudarė etniniai rusai: Donecke gyveno 48 % rusų, Odesoje - 29 % rusų, Charkive - 32 %, Chersone - 45 %. Dauguma šių etninių rusų šiandien kaunasi Ukrainos kariuomenės pusėje ir juos mes vadiname ukrainiečiais. Ukrainiečiu vadiname ir legendinės frazės „Russkij vojiennyj korabl idi na...“ autorių Romaną Grybovą, kuris yra etninis rusas. Ukrainos rytuose, ukrainiečių kariuomenės pusėje kovoja rusakalbiai ir etniniai rusai, o kitoje pusėje 180 Rusijos Federacijos tautų ir tautelių atstovai. Bachmute Ukrainos pusėje kovoja keli tūkstančiai Rusijos rusų, o kitoje pusėje - Kadyrovo marodieriai ir „Wagner“ atmatos. Kas gi čia prieš ką kariauja? Kurie čia blogieji ir tikrieji rusai?

Didžiausia klaida būtų - ko taip Vakaruose siekia Kremlius - numoti ranka ir pasakyti, ech, visi ten jie rusai. Dar galima - nuo to Rusijos agentūra mūsų šalyse iš džiaugsmo paspringtų - pasakyti, „ko mes čia kišamės, tegu ten tie rusai išsipjauna tarpusavyje, ir mums mažiau vargo bus.“ Todėl mes ir norime atskirti Rusiją, Kremlių, rusus, ne rusus, karo nusikaltėlius, tyliuosius stebėtojus ir nusikaltėlių bendrininkus. Nes jei visą rusų tautą vadinsim nusikaltėliais, niekuo nesiskirsim nuo Putino propagandistų, kurie mus visus vadina fašistais banderovcais ir labusais žydšaudžiais.

Pabaigai būtina pasakyti, kad - istoriniai faktai tą rodo - Rusija, tiksliau Maskva, pavogė šaknį „rus“ iš Kyjivo Rusios, kuri ir yra tikroji rusų, slavų valstybė, savo istorijoje ir žodžių šaknyse turinti labai daug bendro su baltais.

Didžiulėje teritorijoje į šiaurę nuo Kyjivo dar aštuntame amžiuje gyveno baltai, kurie čia paliko šimtus hidronimų ir kito kultūrinio paveldo, todėl mokslininkų yra vadinami „Dniepro baltais“. O žodis rusas yra kilęs iš skandinaviško žodžio, reiškiančio irkluotoją arba raudonplaukį. Skandinavai arba vikingai, atsibeldę į Ukrainą, su Riurikų dinastija įkūrė Kyjivo Rusią. Maskovijos čiabuviai gi, vietiniai tenykščiai driskiai nori kartu su Rusijos vardu pavogti ir tikrąją Rusią.

Tačiau vargu ar dabartiniai ukrainiečiai ir bent kelios jų kartos norėtų vadintis rusais, o savo šalį - Rusia ar Rusija, nes šis žodis kelia ir dar ilgai kels labai neigiamas asociacijas. Būtent dėl to šimtai tūkstančių, o gal ir milijonai Ukrainos piliečių, šiandien nebekalba rusiškai, o bendrauja ir kuria ukrainiečių kalba.

Na, ir pamąstymui. Permainas Rusijoje - karas anksčiau ar vėliau baigsis - visais atvejais vykdys tie patys rusai. Patinka tai mums, ar ne. Rusai teis Putiną, rusai sodins nusikaltusius generolus, rusai kurs naują valstybę. Vakarai nedega dideliu noru kištis į Rusijos vidaus reikalus, nes tai prieštarauja demokratijos principams. Todėl mūsų sąjungininkai kovoje prieš Putino Rusiją – Ukrainos ukrainiečiai, Ukrainos rusai ir Rusijos rusai, Ukrainos pusėje.

Mes ne barbarai. Mes civilizuoti vakariečiai, šiandien turintys daug įrankių XXI-ojo amžiaus hunų invazijai sustabdyti. Ir mes būtinai sustabdysim, jei tik įjungsime mąstymą ir sutvardysime mums trukdančias tą daryti emocijas.

Dėkojame mūsų skaitytojams ir sekėjams bei rėmėjams. Tik Jūsų, mielieji, dėka, esame nepriklausomi ir galime sakyti tai, ką iš tiesų galvojame. Visuomenės informacinio saugumo agentūra, sąskaitos Nr. LT4473000101720656249 views0 comments

Comments


bottom of page