top of page
  • Writer's pictureAurimas Navys

RUSIJOS IR BALTARUSIJOS INVAZIJA. SITUACIJOS APŽVALGA 2022 09 28 / 11:00

Updated: Sep 29, 2022

Politinis strateginis lygmuo
Zelenskis su Stoltenbergu aptarė tolesnę NATO valstybių narių paramą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. NATO vadovas pasmerkė neteisėtus Rusijos referendumus, kuriuos Ukraina ir jos Vakarų sąjungininkės vadina neteisėtomis apgavystėmis.

Būtų mūsų valia, seniai Aljanso pagalbą būtume planavę veiksmais ant žemės - trinktelėję įžūliai besielgiantiems driskių legionams okupuotose teritorijose, įvedę taikdarius į Zaporižęs AE ir dislokavę oro gynybos pajėgumus virš kritinės civilinės infrastruktūros. Bet čia tik mūsų sapnai iš fantastikos srities.
Maskva paskelbė preliminarius okupuotų Ukrainos teritorijų "referendumų“ rezultatus. Jie nustebino net mus, menančius draugo Leonido Brežnevo laikų „balsavimus“ į TSKP AT. Pranešama, kad Luhansko srityje 98,4 % žmonių „balsavo“ už prisijungimą prie Rusijos, Zaporižėje - 93,1 % gyventojų, Chersone daugiau kaip 87 %. Kažkokios ten liaudies Donecko respublikos driskių atamanas Pušilinas pareiškė, kad 99,2 % žmonių balsavo už prisijungimą prie Rusijos.
Ir visos šios Kremliaus atmatų sąšlavyno pastangos siekiant išlaikyti užgrobtas Ukrainos teritorijas yra visiškai beprasmės. Visuotinė mobilizacija, referendumai, prijungimas prie Rusijos, naujų „Rusijos teritorijų“ gynimas, grasinimas branduoliniu karu - paskutiniai koziriai, kuriuos tėškė į karo teatro sceną Maskva. Daugiau ėjimų Kremlius neturi. Putinas siekia laimėti laiko, bet laikas tiksi ne jo naudai. Kas toliau, a?
JAV valstybės sekretorius Anthony Blinkenas, pareiškė kad JAV neprieštarauja, kad Ukraina, pasinaudodama Vakarų suteikta ginkluote, susigrąžintų teritorijas, kuriose Rusija organizavo vadinamuosius referendumus.
Kitaip sakant, “žalia šviesa” bolševikų išperų vijimui lauk.
Dujų nutekėjimas "Nord Stream" trasoje - teroristinis išpuolis, teigia Ukrainos prezidento patarėjas M. Podoliakas. Politikas įsitikinęs, kad šiuo teroristiniu aktu Rusija siekia destabilizuoti ekonominę padėtį ES ir sukelti paniką artėjant žiemai. Sabotažas įvykdytas Danijos išskirtinėje ekonominėje zonoje į pietryčius nuo Bornholmo salos. Pažeistų „Nord Stream“ trasų vietose susiformavo kilometro spindulio bangavimas. Danijos, Švedijos ir kitų valstybių pareigūnų manymu, trasos pažeistos tyčia, greičiausiai, sprogdinimo būdu. JAV valstybės sekretorius Anthony Blinkenas teigia, kad dujotiekio avarija neturės reikšmės nei ES energetiniam sektoriui, nei regiono saugumui.
Vakar Putinui dirbantis burna Kremliaus atstovas spaudai D. Peskovas žurnalistams teigė, kad Kremlius labai susirūpinęs dėl žalos dujotiekiui. „Muraveinik zaševelilsia“, - ploja katučių driskių anūkai įsitaisę Kremliaus menėse.
Yra tokia komedija „Daug triukšmo dėl nieko“ – galimas daiktas, kad maskoliai siekia ir tam tikra prasme pasiekė didelio „bum“, kad šis jų bezdalo dūmas užgožtų svarbesnius įvykius. Kita vertus, Kremlius siunčia žinutę, kad kitas objektas, galintis išlėkti į orą, gali būti SGD laivas (laivai). Matyt, čia nereikia aiškinti, kas nutiktų Baltijos energetiškai nepriklausomam liūtui, jei artėjant Kalėdoms, dangų Klaipėdoje nušviestų ne fejerverkų, bet sprogusio “Independence” liepsna.
Vokietijos vyriausybė siūlo uždrausti ES piliečiams eiti aukštas pareigas Rusijos valstybinių koncernų valdybose ar stebėtojų tarybose.

Šiuos draudimus, kaip ir tiesioginius ryšius su Kremliaus valdomais bankais, finansinėmis struktūromis bei oligarchais Berlynas pirmiausia galėtų išsikuopti savo kieme. Pradėti „dešrioderizaciją“ iš esmės.

O šiaip pasiūlymas labai geras ir teisingas.
Praėjus septyniems mėnesiams po Rusijos karo prieš Ukrainą, Baltarusija vis dar susilaiko nuo tiesioginio dalyvavimo šiame kare, tačiau iš Baltarusijos teritorijos iš toliau skrieja raketos, griaunančios Ukrainos miestus. Šiuo metu Baltarusijos teritorija naudojama pratyboms, o geležinkeliai - karinių dalinių ir technikos perdislokavimui.

Pranešama, praėjusią savaitę į Minską atvyko rusų samdiniai iš karinės grupuotės "Liga“" ("Wagner"). Ukrainiečiai įspėti dėl galimų provokacijų Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje.

Europos Komisija rengia naujas sankcijas Rusijai, įskaitant naftos kainų ribą. Tačiau Briuselis, atrodo, ketina atšaukti draudimą trąšoms bei cementui.
Keletas žodžių apie situaciją Rusijoje. Šalies ekonomika šiuo metu perorientuojama į karo ekonomiką. Kenčia civilinis sektorius, kuris negali konkuruoti su gynybos/karo sektoriumi. Tačiau civilinis sektorius privalo pildyti biudžetą. Preliminariais skaičiavimais, vien iki rugsėjo vidurio tiesioginės karinės išlaidos sudarė 84 milijardų eurų, kai iš viso 2022 m. biudžete tam buvo numatyta numatyta 63 milijardai eurų.

Rusijoje ima trūkti darbo jėgos, tad jei į frontą artimiausiu metu bus išsiųsta 300 tūkstančių darbingų vyrų, nekalbant apie planuojamą milijoną, darbo rinkoje atsiverianti skylė gali turėti itin rimtų pasekmių.

Nebejojama, kad karo sąlygomis Rusijos vyriausybė agresyviai reguliuos kainas ir sukios rankas mažmeninės prekybos tinklams ir gamintojams, metalo pramonei, plieno, mėsos, konservų gamybos ir kitoms įmonėms, todėl infliacija ir biudžeto deficitas yra neišvengiamas.

Tūkstančiai rusų vyrų perleidžia savo verslus šeimos nariams ir bėga į užsienį, o likę giminaičiai stengiasi atsikratyti valdomų įmonių, net ir patiriant nuostolius. Patys rusai nesiima prognozuoti, kokiais finansiniais skaičiais baigsis ši prasidėjusi ekonomikos griūtis.

Tuo mes labai džiaugiamės, nes šis Kremliaus ėjimas - mobilizacija - yra geriausia sankcija prieš savo šalį ir jos ekonomikos griovimas iš vidaus.

Operacinis lygmuo

Ukrainos kariuomenė po truputį stumiasi pirmyn. Kraujuojanti Rusijos meška vietoje to, kad nutrauktų beprasmį karą, pilnu pajėgumu mobilizuoja karybai tinkančių driskių ordas.

Okupacinių dalinių gretose pasirodė pirmieji mobilizuoti kariai: dvi motorizuotos šaulių divizijos gavo personalo, kurie nepraėjo jokio karinio parengimo, kaip mes ir prognozavome. Rusija priešakinius fronto linijoje nustekentus dalinius papildo ir pigiausia „patrankų mėsa“ - už kriminalinius nusikaltimus teistais asmenimis.

Ukrainos gynėjų pajėgos atsiėmė taktiškai itin svarbią Drobyševe gyvenvietę, o tai reiškia, kad operacijai “Limano išlaisvinimas” pasirengimas baigtas.

Rusijos karo nusikaltimų ir terorizmo ministerija trečiadienį pranešė, kad naujai mobilizuoti Karaliaučiaus srities rezervistai pradėjo kovinius mokymus Rusijos Baltijos laivyno bazėje. "Visi mobilizuoti kariai atitinka šaudymo iš šaulių ginklų standartus. Be to, iš rezervo pašaukti piliečiai atkuria ginklų, karinės ir specialiosios technikos eksploatavimo ir priežiūros įgūdžius", - pranešė ministerija savo "Telegram" kanale.

Šį pranešimą reiktų vertinti kaip dar vieną bauginimą Baltijos šalims, vargu ar turintį realų pagrindą realybėje.

Taktinis lygmuo

Rusai ir vėl raketomis apšaudė Charkivo apylinkes, Holodnohirskio rajoną, tačiau aukų pavyko išvengti.

Netoli Limano vyksta intensyvios kovos. Ukrainos artilerija apšaudo paskutinę miestui aprūpinti skirtą logistikos grandinę bei uždaro priėjimus į miestą. Ukrainiečiai išlaisvino Kupjansko-Vuzlovio miestą rytiniame Oskilio upės krante, taip pat Ridkodubo kaimą ir stumiasi tolyn į šiaurę nuo Limano.

Okupacinė armija toliau atakuoja civilinę infrastruktūrą ir žmonių būstus. Visoje Ukrainoje išlieka aviacijos ir raketų smūgių grėsmė.

Pastarąją parą Rusijos armija paleido 10 raketų ir sudavė 17 oro smūgių, dėl ko nukentėjo daugiau kaip 40 Ukrainos gyvenviečių.

Kitose kryptyse ir fronto sąlyčio linijoje driskiai pliekė iš visko, ką turėjo po ranka - tankais, minosvaidžiais ir raketine artilerija.

Ukrainos priešlėktuvinė gynyba numušė 2 raketas Kh-59 skriejusias link Odesos, paleistas iš Su-35 virš Juodosios jūros.

Vakar vakare Rusijos sparnuotoji raketa numušta Kryvyj Riho rajone.

Ukrainos aviacija sudavė 17 smūgių į 14 priešo dislokacijos vietų, pataikė į 3 atramos punktus ir 7 priešlėktuvinių raketų kompleksus. Be to, praėjusią parą Ukrainos priešlėktuvinės gynybos daliniai sunaikino vieną priešų lėktuvą, 6 bepiločius orlaivius ir vieną valdomą raketą X-59.

Ukrainos raketinės pajėgos ir artilerija smogė į 12 priešo kariuomenės ir technikos susitelkimo vietų, 4 amunicijos sandėliams, priešlėktuvinės gynybos ir radioelektroninės kovos pozicijoms.
Komentaras

FRONTEX teigimu, į ES vykstančių rusų skaičius išaugo 30 proc. Praėjusią savaitę į ES atvyko beveik 66 000 Rusijos piliečių, t. y. daugiau kaip 30 proc. daugiau nei savaitę prieš tai. Per pastarąsias keturias dienas į Suomiją atvyko 30 000 Rusijos piliečių.
Vokietijos ukrainiečiai nedega džiaugsmu dėl Berlyno ketinimų priimti dezertyrus iš Rusijos, ir mes tą labai suprantame. Rusai, kurie iki šiol tylėjo ir nedarė nieko, kad žlugtų Putino režimas, o dabar neša kudašių, kad išgelbėtų savo kailį, neturi teisės vengti atsakomybės. Jų mokamais mokesčiais išlaikoma represinė Kremliaus chunta, jų tylus tarnavimas jai reiškia ne ką kitą, o pritarimą Kremliaus beprotybei. Jei apolitiški ir apilietiški rusai nepritaria Kremliaus režimui, tuomet privalėjo, būtent!, privalėjo išeiti į gatves ir stoti prieš omonininkų ir rosgvardeicų bananų krušą ir stovėti taip, kaip tai darė baltarusių moterys. Tik tokius nukentėjusius nuo režimo rusus, galima įsileisti į ES, taip, kaip tai buvo padaryta su Baltarusijos opozicija. Bėgliai iš Rusijos yra ne režimo priešininkai, o neformalūs rėmėjai, bailiai, paprasčiausiai sprunkantys nuo atsakomybės.

Sunku suprasti, ko siekia Vokietijos Laisvųjų demokratų partija, kuri palaiko „nekenčiančius Putino politikos“ bei kviečia rusus prisijungti prie Vokietijos neoliberalų.

Mažai jums Hamburge, Miunchene eitynių su Putino abrozdėliu ir Rusijos vėliavomis? Patinka Z raidėmis išterliotos Paryžiaus Dievo motinos bažnyčios prieigos? Norite pagausinti armiją nekalbančių jokia kita kalba, tik rusų, ir nespėjusių apšilti kojų – opa! jau ginančių rusakalbių teises ES ar Vokietijoje? Norite Europoje dar daugiau Russkij mir?

Foto: tėvas laiko dukros, kurią rugsėjo 26 d. Pervomaiskyje, Charkivo srityje, pražudė Rusijos raketa, nuotrauką; apšaudymas šįryt Charkivo apylinkėse.
Dėkojame, kad skaitote ir dalinatės mūsų tekstais bei paremiate mūsų darbą. Tik Jūsų, mielieji, dėka, esame nepriklausomi ir galime sakyti tai, ką iš tiesų galvojame. Juridinius asmenis kviečiame sudaryti paramos sutartis (be jokių įsipareigojimų).
VšĮ Visuomenės informacinio saugumo agentūra, LT44730001017206562411 views0 comments

Comments


bottom of page