top of page
  • Writer's pictureAurimas Navys

RUSIJOS IR BALTARUSIJOS INVAZIJA. SITUACIJOS APŽVALGA 2022 10 04 / 11:00

Politinis strateginis lygmuo
Jungtinės Valstijos nedelsiant įsikiš, jei Rusija panaudos branduolinį į ginklą prieš Ukrainą, mano buvęs CŽA vadovas David Petraeus. Petraeus sako, kad Rusija pralaimi mūšio lauke, nepaisant bandymų aneksuoti Ukrainos teritorijas. Jei Rusija panaudotų taktinį branduolinį ginklą Ukrainoje, JAV ir NATO esą "sunaikintų visas Rusijos pajėgas, kurias matome ir identifikuojame mūšio lauke Ukrainoje, Kryme ir Juodojoje jūroje".
JAV senatorius, Žvalgybos komiteto narys Marco Rubio mano, kad po kelių iš eilės pralaimėjimų mūšio lauke, Putinas gali įsakyti atakuoti logistinius mazgus ir tiekimo kelius ne tik Ukrainos teritorijoje, bet smogti ir Lenkijos oro uostams. Senatoriui tokia tikimybė kelia didesnį nerimą, nei branduolinio ginklo panaudojimo galimybė.
JAV buvusių ir esamų pareigūnų nuogąstavimai pagrįsti.Gerai, kad Putinas plano užpulti kurią nors NATO narę neįvykdė vasario mėnesį. Bailys įsakė raketomis smogti Ukrainai, paleido savo paradinėmis uniformomis pasipuošusias ordas užimti Kyjivo, o pats persigandęs išskrido slėptis į bunkerį už Uralo. Jei Rusija būtų puolusi kurią nors NATO narę, kad ir esančią prie Baltijos, (Lietuvos neminime, saugodami jūsų nervų ląsteles), Aljansas vargu ar būtų žaibiškai kirtęs atgal. Prisimenant išsigandusius Vakarų valstybių vadovus invazijos pradžioje, okupuotų teritorijų klausimas, panašu, būtų didžiulis rebusas Aljansui. Tuo tarpu Ukraina būtų atsidūrusi antrame plane, o Zelenskio komandai išsilaikyti valdžioje, turint galvoje, kad prieš pat invaziją pasitikėjimas prezidentu tirpo, greičiausiai nebūtų pavykę. Kyjivas būtų “užimtas ir kontroliuojamas” kur kas paprastesniu būdu.
Dabar, žlugus pompastiškiems Ukrainos užėmimo planams, Kremlius išsitraukė pasenusius prieš Vakarus paruoštus scenarijus ir nupūtęs dulkes, bando juos reanimuoti. Visi tie planai dabar jau ne tik komoje, bet išmušti lavondėmėmis ir Putinas jais gali pasivalyti užpakalį. JAV, o svarbiausia - NATO - šiandien pasirengę Rusijai smogti nelaukiant, kol Putino įsakymu atsivers branduolinė šachta.
Tai, kad NATO ruošiasi ypatingai situacijai, liudija ir Aljanso šalių bei Izraelio raginimai nedelsiant piliečiams išvykti iš Rusijos. Nenorime jūsų gąsdinti, tačiau tokie ėjimai paprastai daromi prieš galimus karinius veiksmus. Ir tai yra gerai.
Ukraina paprašė ilgojo nuotolio (iki 300 km.) raketų ATACMS su sąlyga, kad derins smūgius su JAV. Pagal siūlomas sąlygas, JAV būtų suteikta teisė riboti HIMARS raketų smūgius Rusijai, siekiant užkirsti kelią tiesioginei JAV ir Rusijos konfrontacijai.
Bulgarijos prezidentas R. Radevas nepritaria Ukrainos greitam stojimui į NATO ir atsisakė prisijungti prie devynių Vidurio Rytų Europos valstybių prezidentų pareiškimo, kuriame smerkiama Rusijos įvykdyta Ukrainos teritorijų aneksija bei remiamas Ukrainos prisijungimas prie NATO. Pasak Radevo, sprendimas dėl Ukrainos narystės NATO turėtų būti priimtas tik tada, kai Ukraina ir Rusija susitars ir įgyvendins "aiškius taikaus konflikto sureguliavimo parametrus".
Kaip ir minėjome, Kremlius jau maigo slaptų sąjungininkų prieš Ukrainą NATO sudėtyje mygtukus. Radevas - nepriklausomas Bulgarijos socialistų partijos, komunistų partijos įpėdinės, atstovas. Jis tebėra populiariausias šalies politikas. Dėl kultūrinių ir istorinių priežasčių Bulgarija vadinama viena ES šalių, kuriose simpatijos Rusijai yra didžiausios. Prorusiški politikai priešinasi bet kokiai karinei pagalbai Ukrainai, Radevas įtariamas užkulisiniu Rusijos interesų protegavimu.
Europos Sąjungos prekybos vadovas V. Dombrovskis pasirašė antrąjį susitarimą su Ukraina dėl 5 mlrd. eurų, kad būtų galima padidinti Ukrainos turimus grynuosius pinigus ir išmokėti atlyginimus bei pensijas. "Šį kartą ES skirs 5 mlrd. eurų neatidėliotiniems likvidumo poreikiams patenkinti, atlyginimams ir pensijoms mokėti. Pirmąją dalį perduosime spalio viduryje, kitos dvi dalys bus perduotos vėliau šiais metais."
Kokie niekadėjai tie ES klerkai. Pagalvotų verčiau apie savo šalių – Europos piliečius, kurie šąla ir badauja. Juokaujame. Jei ES neremtų Ukrainos visomis turimomis išgalėmis - gyventume griuvėsiuose kaip Mariupolyje, šaltyje, tamsoje, misdami žiurkėmis, ant rankų pirštų skaičiuodami gyvus likusius artimuosius.
Zacharova ilgoje ir painioje savo kalboje išstenėjo, kad pusė Europos, tame tarpe ir Lietuva, devintajame dešimtmetyje “gavo savo dabartines sienas“ tik Rusijos geranoriškumo dėka. Ką tuo naftalininėse senienose pasikapstanti Kremliaus dama nori pasakyti maždaug aišku: mes atidavėme jums jūsų pageidaujamas teritorijas, o jūs mums trukdote tvarkytis savo įsivaizduojamose ribose (Ukrainoje).
Primename, kad Kremlius tame „geranoriškame“ devintajame dešimtmetyje nieku gyvu nebūtų sutikęs su jokiais sienų „perbraižymais“, jei sovietai nebūtų lindėję visiškoje ekonominėje šiknoje: Maskva badavo, Ukraina siuntė rusams duoną, o Vakarai ėmėsi finansinių injekcijų.
O šiaip tai Vakarų civilizacija seniai atsisakė visų sienų „perbraižymų“ ir pačių sienų. Bet XIV amžiuje gyvenantiems barbarams tai nesuvokiama.
Paaiškėjo, kuriam tikslui Baltarusijoje vyko karinės pratybos. Vyriausias šalies kolūkio „predsedatelius“ paskelbė visuotinę mobilizaciją derliaus nuėmimui. Bulbašenka paragino rajonų administracijų vadovus "sutelkti visus" derliaus nuėmimui, pabrėždamas, kad tai apima ir moksleivius. Bulbašenka įsitikinęs, jog nukastas bulves, morkas ir kopūstus sėkmingai parduos Rusijoje ir Kinijoje. "Todėl kalbos apie sankcijas, kokią nors mobilizaciją, karą ar dar ką nors negali būti svarstomos. Pamirškite apie tai“, - paragino daržovių diktatorius.
Operacinis lygmuo
Rusijos režimas, atrodo, atleido savo Vakarinės karinės apygardos vadą generolą pulkininką A. Žuravliovą po virtinės pralaimėjimų Ukrainoje. Kremliuje kilo nepasitenkinimas dėl Žuravliovo karo taktikos, todėl priimtas sprendimas jį pakeisti generolu leitenantu R. Berdnikovu. Žuravliovas dalyvavo aktyviuose kariniuose veiksmuose Sirijoje, dalyvavo Aleppo puolimo operacijoje. Berdnikovas Sirijoje rezidavo tik pernai, apie dalyvavimą kariniuose veiksmuose nepranešama. Profesionalus, kiek suprantam, keičia mėgėjai.
Rusijos kariuomenei Charkivo srities košmaras persikėlė į Luhanską, kuris neva jau Rusijos teritorija. Ukrainos kariai išlaisvino Borovają kairiajame Oskolio upės krante ir pasiekė dešinįjį Žerebeco upės krantą. Už keliolikos kilometrų yra Svatovo miestas. Tai reiškia, kad artimiausiu metu matysime bėgančius driskius. Tuos, kurių nesunaikins artilerija. Pats laikas atgręžti jiems ginklus prieš savo generalbalvonus ir vištasmegenius vadus.
Maža to, Ukrainos pajėgos pralaužė driskių gynybą strategiškai svarbiame pietiniame Chersono regione. Rusijos karo nusikaltimų ministerijos kalbėtojas Konašenkovas pranešė, kad ukrainiečiams pavyko prasiskverbti į rusų užnugarį „su pranašesniais tankų daliniais“.
Pirmasis mobilizuotųjų srautas, nepraėjęs jokių apmokymų ir išsiųstas į Chersoną. Jo lemtis yra aiški: arba amžiams likti ilsėtis Ukrainoje žemėje, arba bėgti pasiduoti ukrainiečiams. Manome, kad artimiausiu metu Chersone ordos likučius gali ištikti kolapsas. Tiesiogine to žodžio prasme. Toliau - Putino keitimas kitu Putinu, deja.
Rusijoje mobilizacija įgauna pagreitį. Į Omską atgabenti Norilske mobilizuoti “kariai” buvo palikti nakvoti atvirame lauke be palapinių. Ir, žinoma, tualetų. Permės regione mobilizuoti asmenys palikti šaltyje, sniegu padengtame lauke. Socialiniuose tinkluose plinta video, kur matyti, kaip vyrai šildosi prie laužo po atviru dangumi.
Tai ne vieninteliai atvejai, kai mobilizuoti rusai skundžiasi prastomis sąlygomis. Tai net ne sąlygos, jų paprasčiausiai nėra. Mobilizuotųjų artimieji praneša, kad “kariai” neturi uniformų, prašo artimųjų nupirkti neperšaunamas liemenes, žinoma, už savo lėšas.
Štai tokia ta „antroji ir nenugalimoji”, kuri todėl Ukrainoje ir kariauja kaip gauja už žvėris baisesnių padarų. Mobilizuotieji girtuokliauja, daužosi tarpusavyje, plėšikauja, palieka priešakines pozicijas, terorizuoja gyventojus.
Situacijai suvaldyti Kremlius į Ukrainą planuoja perkelti Rosgvardijos dalinius iš Sibiro ir kontingentą iš Sirijos.
Taktinis lygmuo
Naktį okupantai apšaudė Nikopolį gradais, keturi civiliai vyrai sužeisti, du iš jų - ligoninėje.
Driskiai stengiasi išlaikyti laikinai užimtas teritorijas, stengdamiesi sulaikyti Ukrainos kariuomenės puolimą, vykdo aktyvią oro žvalgybą.
Pastarąją parą okupantai paleido 3 raketas, sudavė 12 oro smūgių, iš reaktyvinių salvinių ugnies sistemų surengė daugiau kaip 100 apšaudymų.
Nuo priešo smūgių nukentėjo daugiau kaip 20 gyvenviečių.
Naujai suformuoto ir į Ukrainą perkelto 3-iojo armijos korpuso padaliniai negali vykdyti kovinių veiksmų dėl pasenusios ginkluotės ir karinės technikos bei masinio savavališko pozicijų palikimo.
Ukrainos gynybos pajėgų daliniai atrėmė okupantų atakas Vimkos, Majorsko, Spirnės, Ožerianivkos, Bachmuto, Kamiankos ir kitų gyvenviečių rajonuose.
Gynybos pajėgų aviacija sudavė 22 smūgius 3 atramos taškams, 16 ginklų ir karinės įrangos sutelkimo vietų ir 3 priešo priešlėktuvinių raketų kompleksams.
Ukrainos priešlėktuvinės gynybos daliniai sunaikino du bepiločius orlaivius.
Ukrainos raketinės pajėgos ir artilerija pastarąją parą smogė 2 okupantų kontrolės punktams, 12 gyvosios jėgos, ginklų ir karinės įrangos sutelkimo vietų, 2 šaudmenų sandėliams, priešlėktuvinės gynybos objektui ir kitiems 5 svarbiems priešo objektams.

Foto: JAV suteikta parama Ukrainai iki š.m. rugsėjo 28 d.; du draugai (Radevas ir Putka).
Dėkojame mūsų skaitytojams ir sekėjams bei rėmėjams. Tik Jūsų, mielieji, dėka, esame nepriklausomi ir galime sakyti tai, ką iš tiesų galvojame. Juridinius asmenis kviečiame sudaryti paramos sutartis (be jokių įsipareigojimų). Atskirai sakome ačiū: UAB "RCS LT", Silvijai T. ir Lietuvos aludarių gildijai. 2022 10 01 - 12 31 kasdienės apžvalgos yra projekto „Aštuonkojis“ dalis. Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Visuomenės informacinio saugumo agentūra, sąskaitos Nr. LT44730001017206562458 views0 comments

תגובות


bottom of page