top of page

Aktyvūs mokymai

Jūs turite visiškai unikalią galimybę patirti, mokytis, keistis dalyvaudami veikloje, kurios net negalima lyginti su standartinėmis mieguistomis lekcijomis.

IMG_8942-1_edited.jpg

Žmonės šimtmečių bėgyje atitolo nuo natūralios aplinkos. Buvimas gyvoje gamtoje tapo itin retas, tačiau labai svarbus mūsų harmoningos būties elementas. Iš visų naminių ir laukinių gyvūnų šalia mūsų liko vienintelis, savo valia prie mūsų prisijaukinęs buvęs vilkas – dabartinis naminis šuo.

 

Šuo išsaugojo visas prigimtines laukinio gyvūno savybes ir turi nepaprastai didelę įtaką žmogui. Šuo geba jausti ir užuosti žmogaus ligą, nuotaiką, stresą, įvairias būsenas sukeliančius hormonus. Naujausi moksliniai tyrimai teigia, jog bendradarbiaujant šuniui ir žmogui, vyksta nuotaikos, vidinės būsenos sinchronizavimas. Stresą patiriantis žmogus būdamas, žaisdamas su šunimi greičiau „išventiliuoja“ adrenalino ir kortizolio disbalansą ir jo sukeliamo poveikio pasekmes: gerėja savijauta, bendradarbiaujant su šunimi sukuriamas natūralus, teigiamas vadinamasis atlygio lankas (išskiriamas endorfinas – dopaminas, kuris gerina nuotaiką).

 

Bendravimas su šunimi mažina kraujo spaudimą, gerina dvasinę savijautą, kuri yra harmoningo žmogaus funkcionavimo – biologinės – psichosocialinės – dvasinės būtybės pagrindas.

 

Siūlome pusantros valandos trukmės praktinį terapinį užsiėmimą su geros nuotaikos duetu – didelę kaneterapijos patirtį turinčiu Mindaugu, dirbusiu su specialiųjų poreikių vaikais, neįgaliais ir negandų ištiktais žmonėmis, taip pat sudėtingų specialybių ir ilgalaikį stresą išgyvenančiais darbuotojais bei specialiai mokytu šunimi Argu, kuris yra nepaprastai pozityvus, stengiasi visus įtraukti į žaidimą ir smagiai bendradarbiauti.

 

Užsiėmimo metu kartu dalyvauja Aurimas, specialiųjų operacijų pajėgų karininkas atsargoje, psichologas ir edukatorius, kūręs atrankos ir parengimo sistemą Lietuvos Specialiųjų operacijų pajėgoms, padėjęs įvairių profesijų ir specializacijų žmonėms, taip pat organizacijų kolektyvams harmonizuoti santykius, atrasti dvasinę pusiausvyrą ir psichinę ramybę bei balansą. Aurimas yra sukaupęs milžinišką patirtį tiek įprastose taikos meto sąlygose, tiek nepaprasto atidumo ir psichinės įtampos reikalaujančiose, itin stresinėse ilgalaikį psichinį ir fizinį ardomąjį poveikį turinčiose veiklose fronto linijose – tiesiogine ir perkeltine prasme.

 

Užsiėmimo kaina – 500 eurų. Dalyvių grupėje skaičius – iki 15. Rekomenduojame, pagal galimybes, užsiėmimus pravesti gamtoje.

342926654_580868267474861_206521840855895226_n.jpg

Savo asmeninį, šeimos, verslo, turto saugumą mes dažniausiai siejame su saugumo tarnybomis, policija ir net kariuomene, kurios esą tai turi užtikrinti. Žinoma, tai tiesa, nes tokia šių tarnybų funkcija. Tačiau žiūrint plačiai, tikrasis saugumo garantas – pilietinė visuomenė. Tik pilietinė visuomenė gali iškelti klausimus ir reikalauti iš atsakingų saugumą užtikrinančių tarnybų veiksnumo. Pilietinė visuomenė yra pagrindinė sąlyga, kad tokiose institucijose atsirastų atsakingi žmonės. Be to, kalbant apie išorės priešus, Lietuva gali ir privalo gintis ne atskiromis institucijomis, o kaip vientisa, visomis priemonėmis besiginanti organizuota visuma – valstybė.

 

Stebime neadekvačią, nepagrįstą daugelio visuomenės veikėjų nuomonę, kad kariuomenės turima ginkluotė, techninis jos lygis, karių skaitlingumas yra pagrindinis valstybės saugumo garantas. Ir iš mūsų lyderių bei saugumą turinčių užtikrinti institucijų vadovų tenka vis išgirsti, kad mus kažkas blogiausiu atveju apgins: jei jų galvose nėra strateginio mąstymo, jei nėra numatytų kelių žingsnių į priekį, jei remiamasi išorės pagalba – valstybė ir visuomenė nėra saugi.

 

Lygiai taip pat nėra saugus verslas ar asmuo, kuris įrengia signalizaciją, nusiperka pistoletą ar pasisamdo asmens sargybinį, manydamas, jog tai apsaugos jo gyvybę ir kapitalą. Tokios priemonės neapsaugos nei vieno: šios saugumo priemonės taikomos neatsižvelgiant į besikeičiančią saugumo aplinką, o grėsmės nėra prognozuojamos, joms pasirengta netinkamai arba iš viso nepasirengta.

 

Agentūros įkūrėjams teko konsultuoti vieną didelę įmonę jos veiklos saugumo ir galimo funkcionavimo, esant ekstremaliai situacijai, sąlygomis. Paklausus, kas būtų daroma dingus elektrai, buvo paaiškinta, jog įsigytas generatorius užtikrins įmonės veiklą. Paklausus, kiek įmonė turi tam tikslui skirto kuro atsargų, paaiškėjo, jog tik kelioms valandoms. Už saugą atsakingi asmenys teigė, jog pasibaigus kurui, vyktų į degalinę papildyti jo atsargų. Pastebėjus, kad degalinė neveiks, nes nėra elektros, įmonės vadovų ir darbuotojų veidai surimtėjo. Jie suprato, kad nepasiruošta galimai ateičiai. Neapgalvoti veiksmai ir žingsniai į priekį.

 

Buvo galvojama tik apie šiandien, geriausiu atveju, dvi – tris dienas į ateitį, nesugebant įvertinti aplinkos pokyčių. Nebuvo mąstoma už „dėžutės“ ribų.

 

Mūsų siūlomas saugumo supratimas ir saugumas plačiąja prasme – tai veiksmų plano numatymas į priekį, kuriam būtinas adekvatus situacijos įvertinimas.

 

Valstybės mastu – priešiškų, valstybę ardančių jėgų stebėjimas, jų veiklos, ėjimų numatymas ir pasirengimas galimoms grėsmėms bei pavojams. Jei šiandien situacija indikuoja, kad valstybės, verslo saugumui niekas negresia, tai nereiškia, jog nekuriamos aplinkybės, kurioms susiklosčius arba jas suklosčius, tas pavojus gali atsirasti labai greitai. Tam, kad prognozuotume pavojus ir juos numatytume, būtina analizė, stebėsena ir veiksmų plano parengimas.

 

Tiek politiniame strateginiame valstybės lygyje, tiek operaciniame, kuriame sąveikaudami sklandžiai funkcionuoja atskiri sektoriai – energetika, maisto pramonė, logistika ir susisiekimas, informacinis ir ryšių aprėpiamumas, sveikatos apsauga, tiek ir taktiniame individualiame, ar tai būtų atskiras šalies pilietis, verslo įmonės vadovas, samdomas darbuotojas, žurnalistas ar menininkas. Kiekvienas turi pasirūpinti, kad iškilus ekstremaliai situacijai, jo ūkis funkcionuotų ir būtų apsaugotas. Apsaugotas, saugus – tai ir yra pagrindinė išlikimo ir tvarumo sąlyga. Ji būtina tiek buityje taikos metu, tiek fronto linijoje kare.

 

Jei kas įsivaizduoja, kad kariai mūšio metu, pirmiausia turi šaudyti ir žudyti priešą – jie klysta. Pagrindinė kario užduotis – išsaugoti savo gyvybę. Po to susiorientuoti situacijoje ir tik tada veikti. Galbūt šauti, galbūt pasitraukti. Lygiai tuo pačiu principu turime vadovautis kiekvienas iš mūsų, gyvendami padidintos rizikos zonoje, kur čia pat, už valstybės sienos vyksta kariniai veiksmai, valstybė patiria kibernetines, informacines atakas.

 

Egzistuoja ydinga praktika, manant, jog reikia į grėsmes reaguoti. Tai klaidinga nuostata, kuri atima itin brangų laiką ir gali būti pražūtinga. Kitaip tariant, jei jus ruošiasi užpulti, ar užpulti valstybę, o būtinų produktų įsigijimas, pasirengimas kovai, pasitraukimas, slėpimasis ar kita veikla vykdoma agresijos metu – užpultasis de facto yra auka, kurios likimas agresoriaus rankose.

 

Jei verslininką užpuolė reketininkai ar banditai ir viskas priklauso nuo akimirkos, ar bus spėta laiku ištraukti ginklą, greičiausiai ginklas ir liks dėkle, o nusikaltėlis laimės kovą. Tokiu atveju, pasikliaunama atsitiktinumu, Apvaizda, nuostata, kad gėris turi nugalėti blogį. Saugumą, sėkmingą užpuoliko atakos atrėmimą gali užtikrinti tik išankstinis pasirengimas tokioms situacijoms, jų išvengimas, užkardymas, užbėgant įvykiams už akių.

 

Priešininko galimų veiksmų, ėjimų analizė, galimų grėsmių ir jų užkardymo planai bei jų vykdymas, padeda išvengti pavojingų situacijų, o galbūt kartais ir įveikti priešininką smogiant jam prevencinį smūgį.

 

Mes siūlome pasinaudoti mūsų turima patirtimi, kompetencija, analize ir veiksmų eigos variantų numatymu, kurie, kaip rodo praeityje teiktos mūsų įžvalgos, pasitvirtina.

Informacinis karas:

 

a) kas yra psichologinės operacijos / propaganda

b) psichologinio karo istorija

c) propagandos veikimo modelis

d) supaprastinto pasaulio suvokimo modelis ir mąstymo tipai

e) žmogaus elgesio varikliai

f) kaip atskirti „fake news“

g) ar verta „kovoti“ su propaganda

 

Iki 100 klausytojų, 90 min aktyvaus mokymo + 30 min klausimams ir atsakymams,

  

Rusijos agresija Ukrainoje:

 

a) Rusiško fašizmo/imperializmo ištakos ir Russkij mir koncepcija

b) Rusijos agresijos priežastys

c) Rusijos ir Ukrainos sėkmės ir nesėkmės, priežastys, pasekmės

d) galimi Rusijos karo Ukrainoje eigos variantai (scenarijai)

e) išmoktos pamokos Lietuvai

Iki 100 klausytojų

90 min aktyvaus mokymo + 30 min klausimams ir atsakymams,

  

Informacinio atsparumo didinimas:

a) informacinis chaosas mūsų gyvenime

b) informacinio triukšmo poveikis

c) informacijos ir sprendimų modelis

d) įpročio keitimo principai

e) savo paties, koherentiško informacinio pasaulio kūrimas ir vieta jame

Iki 100 klausytojų, 60 min aktyvaus mokymo + 30 min klausimams ir atsakymams

  

Psichologinio atsparumo stresui ugdymas:

a) kas yra stresas

b) psichologinės reakcijos

c) žmogaus būsenos modelis

d) fizinis, psichologinis ir dvasinis aspektai

e) Ginger pentagrama

f) praktiniai užsiėmimai

10 - 12 dalyvių grupė, 150 min aktyvaus mokymo + 30 min klausimams ir atsakymams

 

 Situacijų su agresyviai pacientais / klientais valdymas:

a) padėties vertinimas

b) kalbos ir emocijų kontrolė

c) aktyvaus klausimo principai agresijai mažinti

d) poreikių išsiaiškinimas

e) konflikto užbaigimo keliai

10 - 12 dalyvių grupė, 60 min aktyvaus mokymo + 30 min klausimams ir atsakymams

 

Įtakos operacijos: kaip apsisaugoti.

Iki 100 klausytojų, 60 min aktyvaus mokymo + 30 min klausimams ir atsakymams

bottom of page