top of page
342926654_580868267474861_206521840855895226_n.jpg

Informacinis karas:

 

a) kas yra psichologinės operacijos / propaganda

b) psichologinio karo istorija

c) propagandos veikimo modelis

d) supaprastinto pasaulio suvokimo modelis ir mąstymo tipai

e) žmogaus elgesio varikliai

f) kaip atskirti melagienas

g) ar verta „kovoti“ su propaganda

 

Iki 100 dalyvių, 90 min aktyvaus mokymo + 30 min klausimams ir atsakymams

  

Rusijos agresija Ukrainoje:

 

a) rusiško fašizmo/imperializmo ištakos ir "Russkij mir" koncepcija

b) Rusijos agresijos priežastys

c) Rusijos ir Ukrainos karo sėkmės ir nesėkmės, priežastys, pasekmės

d) galimi Rusijos karo Ukrainoje eigos variantai (scenarijai)

e) išmoktos pamokos Lietuvai

 

Iki 100 dalyvių, 90 min aktyvaus mokymo + 30 min klausimams ir atsakymams

  

Informacinio atsparumo didinimas:

a) informacinis chaosas mūsų gyvenime

b) informacinio triukšmo poveikis

c) informacijos poveikio sprendimų priėmimui modelis

d) įpročio keitimo principai

e) savo paties, darnaus informacinio pasaulio kūrimas ir vieta jame

Iki 100 dalyvių, 60 min aktyvaus mokymo + 30 min klausimams ir atsakymams

  

Atsparumo stresui ugdymas:

a) kas yra stresas

b) psichologinės reakcijos

c) žmogaus būsenos modelis

d) fizinis, psichologinis ir dvasinis aspektai

e) Ginger pentagrama

f) praktiniai užsiėmimai

10 - 12 dalyvių grupė, 150 min aktyvaus mokymo + 30 min klausimams ir atsakymams

 

 Situacijų su agresyviai pacientais / klientais valdymas:

a) padėties vertinimas

b) kalbos ir emocijų kontrolė

c) aktyvaus klausimo principai agresijai mažinti

d) poreikių išsiaiškinimas

e) konflikto užbaigimo keliai

10 - 12 dalyvių grupė, 60 min aktyvaus mokymo + 30 min klausimams ir atsakymams

Melagienos Ukrainos karo fone:

 

a) informacija kaip ginklas

b) supaprastinto pasaulio suvokimo modelis

c) melagienų pavyzdžiai

d) kaip veikia propaganda

e) ką daryti su informacijos pertekliumi

f) kaip atskirti informaciją nuo dezinformacijos

g) rekomendacijos ateičiai

Iki 100 dalyvių, 90 min aktyvaus mokymo + 30 min klausimams ir atsakymams

Komunikacija derybose:

 

a) derybų paradigmos

b) informacija kaip priemonė siekti derybų tikslų

c) derybų eiga: ką daryt ir ko ne

d) žaidimas-derybos: praktinis užsiėmimas

< 20 dalyvių grupė, 180 min aktyvaus mokymo + 30 min klausimams ir atsakymams

Geopolitinės padėties, saugumo įvertinimas ir apžvalga bei galimi ateities scenarijai.

Iki 100 dalyvių grupė, 90 min aktyvaus bendravimo + 30 min klausimams ir atsakymams

 

Įtakos operacijos: kaip apsisaugoti.

Iki 100 dalyvių, 60 min aktyvaus mokymo + 30 min klausimams ir atsakymams

Atskira tema pagal išankstinį susitarimą (gynyba, saugumas, komunikacija, krizių sprendimas, strateginės įžvalgos, asmenybės ir socialinė psichologija, konfliktų sprendimas) arba konsultavimas.

bottom of page