top of page
  • Writer's pictureAurimas Navys

ENSE ET ARATRO — KARDU IR ARKLU (PLUNKSNA :) )

Įnagininkas — gražus linksnio pavadinimas, jei kas nors pamena gramatiką. Pilietis veikia tokiais įnagiais: kardu ir arklu. Romėnų dorybės ugdytos vienu ir kitu. Pridurkime — respublikonų dorybės. Legionieriaus kardas — žinomas ginklas. Arklas mažiau populiarus.

Smetonos laikų gimnazistas, tikėtina, galėjo atsakyti, kas buvo Lucijus Kvinkcijus Cincinatas (Lucius Quinctius Cincinnatus, apie 520 – 435 m. pr. Kr.). Respublikai neramiu metu jam suteiktos diktatoriaus galios. Sutvarkęs valstybę, jis grįžo prie įprasto darbo — žemę arti. Cincinatas buvo įgudęs veikti kardu ir arklu. Bet istorija išskyrė padargų kelius. Abiejų Tautų Respublikos bajoras valdė kardą, bet arklo imdavosi iš bėdos — kada nusigyvendavo iki plikbajorystės. Žmonių su kardais XVIII a. Respublikos platybėse būta iki 10 proc. O valstiečiams turėti kardus užginta.

1918 m. nepriklausomybę paskelbusios Lietuvos savanoriai buvo kaip cincinatai — jie gavo žemės. Ginklas ir darbo įrankis vienose rankose — demokratijos pamatas. Labai archaiškas pamatas. Šveicarai atrodo senoviškai, kada su alebardomis budi Vatikane. Tačiau nesuvaidinta, tūkstantmetė senovė yra modernus ginklas Šveicarijos šauktinio spintoje. Pilietis gali žerti dar vieną klasikinę frazę tam, kuris bando jį nuginkluoti: „Molón labé“ — μολὼν λαβέ — „Ateik! Pasiimk!“

Nuotraukoje savanoriai: 1919 m. rugpjūčio mėn. I pėstininkų brigados štabas Ustronėje (Daugailių vls.) vejant bolševikus iš Lietuvos

Arūnas Brazauskas, VšĮ Visuomenės informacinio saugumo agentūra
50 views0 comments

Commenti


bottom of page