top of page
  • Writer's pictureAurimas Navys

RUSIJAI TAIKOS PLANAS YRA BEPRASMIS (2024 03 29)

↞ Strateginės aplinkybės ↠

 

Politinės silpnaprotystės apimtiems politikieriams, politpatologams, ekspertams ir jų ištikimiems penktosios kolonos sekėjams, nuolat kalbantiems, kad esą su teroristais reikia derėtis, šiandien Rusijos užsienio teroro reikalų ministras ir karo nusikaltimų bendrininkas Sergejus Lavrovas atsakė, kad Ukrainos siūlomas taikos planas yra beprasmis.

 

"Kaip bet kuris rimtas politikas Vašingtone, Briuselyje, Londone, Paryžiuje ar Berlyne gali sakyti, kad nėra alternatyvos Zelenskio formulei?", - klausė agresyvaus invazinio karo, kurio tikslas sunaikinti Ukrainą, užkalbėtojas.

 

Lavrovas atmetė esą visiškai nepriimtinas taikos plano nuostatas, kuriomis Rusija raginama pasitraukti iš užgrobtų teritorijų, įskaitant 2014 m. aneksuotą Krymą, ir atkurti 1991 m. posovietines Ukrainos sienas. Plane taip pat raginama numatyti priemones, kuriomis Rusija būtų patraukiama atsakomybėn už 2022 m. vasario mėn. įvykdytą invaziją.

 

Kitaip sakant, Kremlius, užgrobęs penktadalį Ukrainos teritorijos, reikalauja, kad aneksija būtų pripažinta, o genocidas, siaubingi karo nusikaltimai, prievarta, civilių žudynės ir kankinimai būtų „nurašyti“.

 

Ir, kas iš tiesų liūdniausia, kad Vakarams toks „derybų dėl taikos“ modelis, atrodo, yra visiškai priimtinas. Žmogysta, atstovaujanti teroristus tvirtino, kad buvo susitikęs su Šveicarijos pareigūnais ir diplomatais, kurie jį patikino, kad taikos aukščiausiojo lygio susitikime, kurį Bernas sutiko surengti, dalyvaus Rusija ir jis vyks realiomis sąlygomis. Jis sakė, kad Šveicarijos pareigūnai jam pasakė, jog "mes suprantame, kad be jūsų nieko negalima išspręsti, tai nesąžininga".

 

Štai tokios tokelės. Jus užpuola, išprievartauja, nukerta ranką, išlupa akį, o „sutaikytojas“ sako, kad užpuoliką reikia pasikviesti prie derybų stalo ir nuolankiai jo prašyti, kad padėkotumėt už tai, kad paliko jus gyvą.

 

Vakarai neturi padargo, priemonės, kuria suvoktų realybę ir ką tokios „taikos“ derybos reikštų ateityje.

 

O realybė – labai aiškiai šviečianti iš Kremliaus kurantų – apsireiškia Rusijos tyrimo komiteto išvadomis.

 

"Dirbant su sulaikytais teroristais, tiriant iš jų paimtas technines priemones ir analizuojant informaciją apie finansines operacijas, gauta įrodymų apie jų ryšius su Ukrainos nacionalistais", - teigia taip vadinami tyrėjai.

 

Koks netikėtumas! Labai keista, kad “tyrėjai” neaptiko jokio ryšio su Lietuva ir šios apžvalgos autoriais. Ironiją palikus nuošalyje, iš Lavrovo vogravimų ir “tyrimo” išvadų yra visiška aišku, ką artimiausiuose planuose yra numatę Rusijos karo nusikaltėliai.

 

Tęsti žudynes, griovimus, kankinimus ir nesuvokiamą sveiku protu prievartą Ukrainoje. O Vakaruose politikai ir vargetos su gėlėmis rankose laukiantys nesulaukiantys išvaduotojų iš driskyno kažkodėl mano, kad jei Ukraina pripažins aneksiją ir “nekels problemų” dėl genocido, tai fiureris ir jo sėbrai pasitenkins tuo, ką turi, ir sustos.

 

Ne, mielieji. Jie nesustos. Rusija nesustos. Bet kokios paliaubos ordai leis atstatyti jėgas ir su naujais žvėriškumais (teatleidžia mums gyvūnai) netrukus vėl pajudėti į priekį. Į Vakarus. Kad galėtų žaginti ir žudyti tuos naivuolius, norinčius iš arti savo priešmirtinėmis stingstančiomis akimis pamatyti russkij mir.

 

↞ Reikšmingi postūmiai ↠

 

Šiandien ryte visoje Ukrainoje gaudė oro pavojaus sirenos. Rusofašistai sparnuotomis raketomis smogė objektams Ivano-Frankivsko ir Chmelnyckio srityse. Dniepro mieste taip pat buvo girdėti sprogimai.

 

Fiksuoti sparnuotųjų „Kinžal“ raketų paleidimai iš lėktuvų Tu-95MS, taip pat balistinių raketų iš Krymo, bangomis leisti ir bepiločiai orlaiviai.

 

Kažkaip, deja, bet dar prieš du metus labai aukštas pareigas ministerijose užėmusių ponų tvirtinimai, kad Rusijai „baigėsi raketos“, ehm, švelniai tariant, ne visai atitinka realybę. Kai sprendimų priėmėjai gyvena išgalvotame rožiniame pasaulyje, matyt, sunku tikėtis, kad jų kalbos ir veiksmai bus kažkas daugiau nei žilos kumelės sapnas.

 

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai, būdami Zaporožės atominėje elektrinėje, pastarąją savaitę kasdien girdėjo sprogimus skirtingais atstumais nuo objekto.

 

"Keletą kartų atrodė, kad garsai sklido labai arti nuo objekto, tikriausiai nuo pirminio artilerijos apšaudymo", - sakė agentūros generalinis direktorius Rafaelis Grossi. Pasak TATENA inspektorių, kovo 22 ir 27 d. naktimis netoli elektrinės girdėjosi šaulių ginklų ugnis. Be to, suveikė ir oro pavojaus signalas.

 

Mielas mesje ir ekscelencija Makronai, jau labai laikas atėjo siųsti karius prie ZAE tam, kad bent 30 km spinduliu būtų užtikrintas jos saugumas.

 

↞ Trumpai ↠

 

JAV prašo Amerikos bendrovių nutraukti prekių siuntimą daugiau kaip 600 užsienio partnerių, nes baiminamasi, kad prekės gali būti nukreiptos į Rusiją ir panaudotos jos invazijai į Ukrainą, ketvirtadienį pranešė JAV pareigūnas.

 

Prekybos departamentas pastarosiomis savaitėmis išsiuntė laiškus su šiuo įspėjimu mažiausiai 20 bendrovių - tai naujausios pastangos stabdyti Rusijos karo veiksmus Ukrainoje, sakė JAV Prekybos departamento pareigūnas.

 

Ketvirtadienį Tarptautinio Teisingumo Teismas (TTT) vienbalsiai nurodė Izraeliui, kurį Pietų Afrika kaltina genocidu Gazos ruože, imtis visų būtinų ir efektyvių veiksmų, kad anklavo palestiniečių gyventojams būtų užtikrintas pagrindinių maisto produktų tiekimas ir sustabdytas plintantis badas.

 

TTT nurodymas buvo paskelbtas tuo metu, kai Izraelio pajėgos ir palestiniečių teroristai susirėmė aplink Gazos Al Šifos ligoninę, kur "Hamas" ir "Islamo džihado" ginkluotieji sparnai teigė atakavę Izraelio karius ir tankus raketomis ir minosvaidžių ugnimi.

 

Vakar prie Krymo uosto Sevastopolio į jūrą nukrito ir sudužo Rusijos naikintuvas Su-35. Civiliniai objektai nenukentėjo, sakė Sevastopolio gubernatorius, Kremliaus statytinis Michailas Razvožajevas.

 

Vienu driskių gelžgaliu mažiau.

 

⥁ Lietuvoje ⥀

 

Visiškai byra korupcinė partija.

 

Vienas jos atstovas ir Seimo narys garsina Lietuvą sėdėdamas kaliūzėje. Kitas, europarlamentaras ir garbės (vajėtai...) pirmynikas, „netikėtai“ patenka į Europos prokuratūros akiratį.

 

Dar viena „Darbo“ partijos narė, jos moteriškasis veidas, nebeištvėrusi skandalų, traukiasi ir iš partinės, ir iš politinės veiklos.

 

O „darbiečių“ lyderis A. Mazuronis liūdi, kad partiečiai kelia daug klausimų, o jis neturi ką jiems atsakyti, tik tiek, kad negali apvilti pasitikėjimo ir privalo dalyvauti prezidento rinkimuose.

 

Jo dešinioji ranka rymo graudindamasis, kad jau „gal laikas partijai pasileisti.“

 

Kur jau čia daugiau bepasileisi, kai prokurorai su antrankiais į pakaušį kvėpuoja?

 

O juk tokia graži buvo pradžia, su Rusijos pinigais ir konservuotais agurkais bei pažadais visiems kelti algą bent iki 1509 litų!

 

Viskas prapuolė, “tik ant lauko pliko kelios pušelės apykreivės liko.”

 

↡ Nuotraukoje: šiandien minime narystės NATO dvidešimtmetį. Sveikiname! (šalitinis kam.lt)

 

Dėkojame nuolatiniam rėmėjui Panevėžyje, UAB Vilkeda, Lietuvos aludarių gildijai ir visiems jums už palaikymą bei supratimą. Svarbu ne tai, kokia suma paremiat, svarbus Jūsų dėmesys ir dėkingumas.

 

 

Siūlome aktyvius mokymus: https://www.visagentura.com/publications

 
97 views0 comments

Comments


bottom of page